02 februari 2019

Raad geeft concept verklaring van geen bedenkingen af

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 januari 2019 besloten om een concept verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan van Nuon om naast de huidige gascentrales een biomassacentrale van 120 MW te bouwen.

De raad is, net als het college, van mening dat zij geen bevoegdheid heeft om de verklaring te weigeren. Er waren twee fracties die tegen het voorstel stemden: Ouderenpartij Diemen en Leefbaar Diemen.

Net als het college is de raad ook niet blij met de komt van de biomassacentrale. Vaak genoemd wordt de gevreesde toename van fijn stof, waardoor de luchtkwaliteit in Diemen nog slechter wordt. Diverse adviseurs geven echter aan dat dat geen reden kan zijn om de verklaring te weigeren. Ook geven adviezen aan dat Nuon en de provincie met schadeclaims kunnen komen ("Diemen wordt schadeplichtig") als de verklaring geweigerd wordt.

Als Duurzaam Dorp Diemen vinden we het onbegrijpelijk dat de raad dit besluit neemt, terwijl er veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de vergunningsaanvraag van Nuon zitten. Het argument dat de raad verantwoordelijk is voor de goede zorg voor haar burgers en dat toestaan van een biomassacentrale daar niet echt een goed voorbeeld van is, werden door andere partijen niet gesteund. Dat de rechter Urgenda in het gelijk heeft gesteld in haar proces tegen de staat, die ook deze goede zorg niet uitvoert, is voor onze raad kennelijk niet voldoende.

De raad legt al de argumenten naast zich neer en hoopt nu dat burgers in de inspraakronde met argumenten gaan komen om de biomassacentrale alsnog tegen te houden.

2 opmerkingen:

  1. Dit getuigt van een gebrek aan bestuurlijke moed om de bal bij de burgers neer te leggen Is het bestuur niet gekozen om belangen van burgers te behartigen? Kennelijk moeten de burgers dat alsnog zelf doen, wat een slappe hap....

    BeantwoordenVerwijderen
  2. De Partij voor de Dieren wil de bouw van de biomas­sa­cen­trale stoppen: kijk op onderstaande link.

    https://noordholland.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-verbod-op-biomassacentrales

    Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Misschien een idee om samen met de Partij voor de Dieren een campagne op touw te zetten? We kunnen in elk geval zorgen dat heel Diemen op ze stemt!

    BeantwoordenVerwijderen