13 november 2015

Milieueffectrapport Bergwijkpark

Burgemeester en wethouders van Diemen maken bekend dat voor het project Bergwijkpark een project milieueffectrapport wordt voorbereid voor het realiseren van de woongebouwen Blok 3 en Toren 2 in Holland Park. Voor het realiseren van deze woongebouwen wordt een procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan Bergwijkpark Noord doorlopen.

Als start van de m.e.r.-procedure wordt gelegenheid geboden om vanaf vrijdag 6 november tot en met donderdag 26 zienswijzen in te dienen. Daarvoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Deze notitie geeft inzicht in wat het project inhoudt.

De Notitie ligt ook ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Diemen. Een schriftelijke reactie kunt u sturen aan de Gemeente Diemen, team Ruimtelijke Beleid t.a.v. de heer K. Troost, Postbus 191, 1110 AD Diemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Troost, team Ruimtelijk Beleid, via het algemene telefoonnummer 020-3144888.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten