07 januari 2021

Milieuclubs roepen banken op niet te investeren in biomassa

Milieuorganisaties Comité Schone Lucht (Amsterdam-IJburg), MOB (Johan Vollenbroek) en Leefmilieu (Maarten Visschers) roepen Nederlandse banken op niet langer te investeren in biomassacentrales die hout verbranden. Die methode om warmte en elektriciteit op te wekken is volgens de actiegroepen schadelijk voor het milieu en de biodiversiteit. 

In hun brandbrief aan Rabobank, ING, SNS Bank en duurzame kredietverstrekkers Triodos en ASN roepen de milieuorganisaties op om een onmiddellijke beëindiging van investeringen in biomassaverbranding en financiering van kolencentrales. Ook dringen ze erop aan dat de banken informatie over hun investeringsbeleid in biomassa openbaar maken. Onder andere willen de milieuorganisaties dat de namen bekend worden van kolen- en biomassacentrales en ook hun toeleveranciers waarin de banken geld steken.

Rabobank liet in een reactie al weten de mening van de milieuorganisaties te delen dat deze wijze van houtverbranding niet duurzaam is. Om die reden verstrekt de bank geen leningen aan grootschalige kolencentrales voor het gebruik van palmolie of houtpellets.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten