13 juni 2019

Amsterdam mag windmolens bouwen van nieuw provinciebestuur

Na een jarenlange blokkade mag de gemeente eindelijk nieuwe windmolenparken gaan bouwen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland.

De gemeente Amsterdam mag windmolenparken gaan aanleggen. De provincie Noord-Holland maakt een einde aan het restrictieve beleid voor windturbines, dat ervoor zorgde dat de stad jarenlang geen vergunning kreeg voor windmolenparken, onder meer in het Westelijk Havengebied. 
Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland, dat woensdag in Haarlem werd gepresenteerd. Het vorige provinciebestuur botste herhaaldelijk met Amsterdam, vooral over windmolens en woningbouw. Die twee twistpunten hebben de partijen proberen op te lossen door een knip aan te brengen tussen Amsterdam en de rest van de provincie. Voor windmolens blijft buiten Amsterdam – waar de weerstand groot is – het oude ‘nee, tenzij’-beleid van kracht. In Metropool Regio Amsterdam (MRA) geldt voortaan ‘ja, mits’.

Bron: NRC 12 juni 2019

Duurzaam Dorp Diemen ontwikkelde enkele jaren geleden in samenspraak met de gemeente Diemen plannen voor plaatsing van enkele windmolens. Dit gebeurde in het kader van de ambitie 'CO2-neutraal in 2040'. De plannen werden door de provincie Noord-Holland geblokkeerd, maar komen nu waarschijnlijk weer op tafel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten