13 april 2019

Internationale groepen werken samen met lokale bevolking tegen de Nuon Biomassacentrale

Global ForestCoalition die 99 NGO’s en inheemse volkerenorganisaties uit 64 landen bij elkaar brengt en Dogwood Alliance, een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van bossen en de bescherming van gemeenschappen in het zuiden van Amerika, werken samen met lokale bewonersgroepen Duurzaam Dorp Diemen en FossielVrijAmsterdam in hun verzet tegen de plannen van Nuon voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Op 12 april verspreidden de groepen onderstaand persbericht.

De inwoners van Diemen, IJburg, Weesp en Gooise Meren zijn zeer bezorgd over de invloed die een biomassa installatie heeft op de luchtkwaliteit - deze is al slecht vanwege de hoge belasting door wegverkeer en scheepvaartemissies - en daarmee op de volksgezondheid. Ze delen ook de zorgen van de Global Forest Coalition en Dogwood Alliance dat Nuons geplande biomassacentrale nog meer druk zal zetten op bos-ecosystemen en de uitstoot van CO2 verder zal verhogen, terwijl die onmiddellijk omlaag zou moeten. Klimaatwetenschappers tonen aan dat koolstofemissies snel moeten worden teruggedrongen willen we nog enigszins kans hebben om het broeikaseffect binnen 1,5 of zelfs 2 graden te houden.

Fred Vos van Duurzaam Dorp Diemen: "Ruim 5500 buurtbewoners, in een dorp met minder dan 30.000 inwoners en burgers uit nabijgelegen Amsterdamse stadsdelen en gemeentes, ondertekenden een petitie tegen deze centrale.
De lokale bevolking wil andere burgers niet ook opzadelen met een vervuilende biomassacentrale. Een hoge schoorsteen blaast de giftige stoffen hoog de lucht in en verspreidt ze over een groot gebied. Deze uitstoot treft vooral jonge kinderen, ouderen en  mensen met astma en andere chronische aandoeningen.
Diemens gemeenteraad is unaniem tegen de komst van de centrale. Het wordt hoog tijd dat beleidsmakers van de provincie Noord-Holland, maar ook in Den Haag, goed luisteren naar onze argumenten en Nuons aanvraag verwerpen."

Duurzaam Dorp Diemen vroeg Nuon eerder om informatie omtrent de plaatsen van herkomst van de houtpellets. Reactie: "We hebben nog niet besloten waar we de pellets precies vandaan zullen halen." 

Global Forest Coalition, Dogwood Alliance, FossielVrij Amsterdam en de bewoners van (deel)gemeenten dienden bezwaren in tegen het project. Zij zijn van mening dat het importeren van biomassa en de gevolgen daarvan voor klimaat-, milieudoelstellingen en de volksgezondheid ten strengste moeten worden meegewogen in het vergunningsproces.
Het argument maar de uitstoot valt binnen de vastgestelde normen voor gezondheidsrisico's mag daarbij geen stand houden. Nederland hanteert al hogere waarden dan de percentages die de World Health Organisation (WHO) aanbeveelt. Deze aanbevolen lagere waarden staan bij de WHO 
intern zelfs ter discussie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de schade aan gezondheid door fijnstof aanmerkelijk groter is dan eerder werd aangenomen. WHO's normen zouden bijgesteld moeten worden naar aanmerkelijk lagere waarden.

Simone Lovera-Bilderbeek, directeur van de Global Forest Coalition: "Nuon maakt nietszeggende beloftes over het gebruik van zogenaamd duurzame biomassa. Maar deze kunnen niet zonder meer worden geaccepteerd wanneer het bedrijf toegeeft dat het geen idee heeft waar de houtpellets eigenlijk vandaan komen. Grote biomassacentrales gingen uiteindelijk over tot het verbranden van pellets afkomstig uit kaalgekapte bossen in het zuiden van Amerika, Brits-Columbia en elders, die eerder nog een enorme biodiversiteit kenden. Bovendien: aan de huidige globale behoefte aan stookhout is nu al niet te voldoen – verder aanzwellen van de vraag zal de verschraling van bossen en de ontbossing alleen maar versnellen."

Rita Frost, Campagnedirecteur van Dogwood Alliance voegt daar nog aan toe: "Vuile energie zoals biomassa is slecht voor bossen, voor het klimaat en voor onze gemeenschappen. Bossen in het zuiden van Amerika doen juist hun werk om de lucht schoon te maken en koolstof uit de atmosfeer op te slaan als ze blijven staan. 'Duurzame biomassa' is geen synoniem voor koolstofneutraliteit en leidt van oudsher tot de vernietiging van onze prachtige hardhoutbossen. Het is de hoogste tijd om voor de bossen op te staan en biomassa-energie te verwerpen."

De groepen wijzen op het wetenschappelijke bewijs - inclusief een open brief, ondertekend door 800 wetenschappers - dat bomen kappen ten behoeve van energieopwekking in alle gevallen klimaatverandering versnelt, ongeacht de soort houtkappraktijk. Een recente studie toont aan dat zelfs het verbranden van bosafval absoluut niet in overeenstemming is met de Parijs klimaatakkoord doelen om het broeikaseffect binnen 1,5 graden te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten