14 april 2019

Is dit de angst van Jorrit Nuijens?

Bedrijven worden door ISDS rijk op kosten van belastingbetaler.

In 2016 gingen er in heel Europa, ook in Nederland, vele tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP), met name tegen de ISDS-clausule die in het verdrag zou worden opgenomen. Meer dan drie miljoen Europeanen tekenden het burgerinitiatief tegen TTIP. Het verdrag is inmiddels op de lange baan geschoven.


Problem unsolved
Daarmee is het probleem nog niet opgelost: Nederland heeft op dit moment investeringsverdragen (met ISDS) getekend met bijna 100 landen. Daarnaast is Nederland lid van het Energy Charter Treaty, wereldwijd het meest gebruikte verdrag op basis waarvan energiebedrijven schadeclaims ter waarde van tientallen miljarden tegen overheden hebben uitstaan.

Eyeopener
In navolging van de zaak tegen de Duitse staat zal niets Vattenfall in de weg staan om de Nederlandse staat aan te klagen als we de nodige beleidsaanpassingen doen om de Parijs-doelstellingen te halen. 
Is dit de reden waarom wethouder Nuijens en de gemeenteraad Diemen naast het zoeken naar mogelijkheden om de komst van de biomassacentrale tegen te houden óók werken aan afspraken in een convenant?

Bron: joop.bnnvara.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten