3 december 2019

Biomassa leidt tot meer, niet minder CO2 uitstoot

Ingezonden stuk in NRC van Martijn Katan, biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam - dit is een ingekorte versie.

Vandaag, dinsdag 2 december, behandelt de Eerste Kamer de Kolenwet. Daar staat in dat elektriciteitscentrales binnen vijf tot tien jaar geen kolen meer mogen stoken, vanwege de CO2Energiebedrijf RWE gaat voor zijn centrales daarom over op biomassa. 

RWE en andere energieproducenten gebruiken daarvoor geperste houtstaafjes, zogeheten pellets. 
Tegenstanders zeggen dat die worden gemaakt van hele bomen. Omdat hout bij verbranding meer CO2 uitstoot dan kolen wordt het probleem dus erger. 
Nee, zeggen de voorstanders, pellets worden gemaakt van afval dat anders toch wordt verbrand, dus die CO2 telt niet. Waar worden pellets van gemaakt?

Voorstanders zeggen dat niemand pellets maakt uit hele bomen, want bomen brengen meer op als je er planken van zaagt. Maar door de miljardensubsidies voor biomassa is dat achterhaald. De marktprijs van vers gerooide bomen was destijds elf dollar per ton, maar pelletfabrikanten boden $26 tot $53 per ton (RISI Rapport). De prijs werd opgedreven door de subsidies. Als energiebedrijven geen subsidie krijgen kunnen ze zelfs de kostprijs van pellets niet betalen, dus stopt de productie en blijven de bomen in het bos.

18 november 2019

Overstapcampagne naar .biomassavrije .energieleverancier

Soms is de oplossing heel simpel. Als niemand biomassastroom en -warmte afneemt, dan hoeft houtige biomassa niet gebruikt te worden. Daarom heeft de Federation against biomassaplants (FAB) een onderzoek uitgevoerd en de overstapcampagne biomassavrije energieleverancier opgestart.‘Door jouw geld naar een echt groene leverancier zonder biomassa te laten gaan, maak je het aandeel groene stroom groter. Want deze leveranciers stoppen het geld weer in het uitbreiden van hun groene stroom.
In zijn Onderzoekrapport Biomassavrije energieleveranciers lees je hoe de FAB het onderzoek heeft uitgevoerd en welke energiemaatschappijen echt groene stroom verkopen, zonder biomassa. 

17 november 2019

5G-stralingsgevaar, welke risico's lopen wij?

AANKONDIGING - Donderdag 21 November, lezing met Dr. Martin Pall.
Locatie: Amstelkerk, Amstelveld, Amsterdam
Tijd: 19.30-22.30 (inloop 19.00) 
Voertaal: Engels
Tickets en informatie

Straling van iPhone, keukenhulp, lantarenpaal, autonavigatie en andere apparatuur, 2,3,4 & 5G telefonie. Over de werking van straling op onze cellen.

Heb je vragen over de hoeveelheid electrosmog in jouw omgeving, het beleid van de gemeenten, de risico's van 5G of zoek je nog steeds naar een goede reden om het überhaupt uit te rollen (wij raden het ten zeerste af), dan is het wellicht fijn en interessant je door deze bijzondere man verder te laten informeren. Ook zul je hier anderen kunnen ontmoeten met een kritische kijk op de zaak.


Deze avond is met name interessant voor artsen, gezondheidsexperts, natuur- en milieuspecialisten, gemeente, raadsleden, beleidsmakers en ook voor mensen die werken met kinderen bijvoorbeeld op scholen of sportverenigingen.

Dr Martin L. Pall, is emeritus hoogleraar biochemie en basic medical science aan de Washington State University. Hij heeft jarenlange ervaring op dit vakgebied, en kan deze complexe processen helder uitleggen. 
Tijdens en na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Met deze kennis gaat u veel meer begrijpen van de risico's die u en ieder ander loopt bij de toenemende blootstelling aan kunstmatige straling. 

Bron: Verminder-electrosmog.nl; Stralingsbewust.info

30 oktober 2019

Beroep tegen omgevingsvergunning biomassa centrale Diemen Nuon/Vattenfall

Op 28 oktober tekenden twee omgevingsrecht bureau's namens Mobilisation for the Environment en 160 personen uit Diemen en omgeving beroep aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen. Dit zijn de punten waarop beroep is aangetekend:
 1. Onjuiste bekendmaking en tervisielegging
 2. VVGB in strijd met de wet verleend
 3. M.e.r-plicht
  1. M.e.r-plicht in verband met categorie C 22.1
  2. M.e.r.-plicht in verband met categorie C 18.4
  3. M.e.r-beoordelingsplicht
  4. Mer-beoordeling inadequaat
 4. Revisievergunningsprocedure
 5. Onjuiste coördinatie Wnb en Wabo vergunning
 6. Vergund vermogen onduidelijk
 7. Vergunning bevat geen verbod op aanvoer per schip
 8. Stofontploffingsgevaar
 9. Acceptatievoorwaarden pellets
 10. Herkomst biomassa
 11. BBT niet controleerbaar
 12. Ruimere geluidsnormen t.o.v. vigerende vergunning
 13. Vergunde CO-emissie uit de schoorsteen in strijd met RIE
 14. Meting ammoniak-emissie
 15. Fluoride
 16. Vergunningvoorschrift 3.3
 17. Vergunningvoorschrift 3.4
 18. Onvoldoende emissiebeperkingen in bestaande installaties
 19. Vergunningvoorschrift 3.7
 20. Afstookbranders
 21. Ontbreken geurnormen
 22. Milieubeheersysteem/milieuzorgsysteem
 23. VVGB voldoet niet aan ‘goede ruimtelijke ordening’
 24. Toename CO2 in strijd met het klimaatakkoord van Parijs