9 augustus 2019

Stoken we ons geld op of investeren we het in de toekomst?

Nuon / Vattenfall geeft diverse redenen waarom de bouw van een biomassacentrale in Diemen nodig is.

  1. Men wil het warmtenet verduurzamen en warmte uit biomassa is officieel duurzaam.
  2. Men wil van het gas af.
  3. Alternatieven zijn er nog niet.

Op deze argumenten is flink wat af te dingen. Om met de laatste te beginnen: allerlei alternatieven worden in sneltreinvaart gerealiseerd. Zonder deelname van Nuon (en Diemen) helaas. Zie dit bericht over aquathermie in de nieuwbouwwijk Blaricummermeent. "In Nederland zou 40 procent van de bebouwde omgeving zijn warmte kunnen verkrijgen via deze techniek, stellen onderzoeksbureaus CE Delft en Deltares." En nog dichterbij wordt ook het hele Strandeiland van IJburg van warmte voorzien uit aquathermie. Toegegeven, dat zijn nieuwbouwwijken. Maar Diemen bouwt toch ook flink bij?

Nuon zegt dan "ja, maar dat is lage temperatuur warmte en ons net is hoge temperatuur. Daar kun je geen lage temperatuur warmtebronnen op aansluiten: dat kost veel geld". Ook hier weer is geld het argument om milieuvervuiling maar voor lief te nemen. (Vliegveld Lelystad moet er komen, want het levert geld op, snelwegen moeten breder want files kosten geld, etc. etc.). Hoe lang pikken we dat nog? Als het aan Duurzaam Dorp Diemen ligt, pikken we het niet meer.

Hoge temperatuur warmtenetten zijn niet meer van deze tijd. Hoge temperatuur warmtebronnen zijn er steeds minder: we gaan immers de verbranding (van fossiele brandstoffen en afval) afbouwen, omdat er zoveel CO2 bij vrij komt. Hoge temperatuur warmtenetten hebben daarnaast ook een hoger verlies. En woningen hebben geen hoge temperatuur warmte nodig: nu al niet, in de toekomst, als ze nog beter geïsoleerd zijn (en de buitentemperatuur hoger is...) al helemaal niet meer. Nuon kan dus beter investeren in lage temperatuur warmtenetten.

Er schijnt in Diemen een datacenter te komen. Naast de Nuon centrale notabene. In de Watergraafsmeer gaan ze van het bestaande datacenter in het Science Park de restwarmte gebruiken voor de verwarming van huizen. In Amsterdam en Haarlemmermeer mogen datacenters alleen nog gebouwd worden als ze die restwarmte gratis beschikbaar stellen. Hoe zou dat in Diemen gaan? Aan de Wenckebachweg (industrieterrein bij het Amstelstation, Amstel III, of hoe het ook mag heten) staan al twee datacenters. Die warmte zou ook naar Diemen of, beter, Duivendrecht getransporteerd kunnen worden.

Een goede documentaire over de groei van datacenters en het hergebruik van de geproduceerde warmte in warmtenetten in, notabene, Zweden (thuisland van Vattenfall) is al ruim een jaar geleden gemaakt door de ZDF.

Waarom doen Nuon / Vattenfall niet hetzelfde als ze in Zweden doen: goed nadenken over duurzame oplossingen en deze realiseren?

Geld...

300 miljoen om precies te zijn.

20 juli 2019

Internationaal protest tegen het Nederlandse bio-energiebeleid

Drie internationale experts op het gebied van bio-energie bezoeken Nederland om te protesteren tegen het Nederlandse bio-energiebeleid. Rita Frost (Dogwood Alliance), Peg Putt (Tasmania Greens) en Almuth Ernsting (Biofuelwatch) bezoeken Nederlandse NGO's, pers en politici. 

Op zaterdagavond 27 juli 2019 is er een filmvoorstelling van de film Burned, are trees the new coal? in Amsterdam.

De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A sessie en een discussie met de drie internationale experts. 

De Amercentrale in St Geertruidenberg zal jaarlijks 2,5 miljoen ton houtpellets en de RWE centrale in Eemshaven jaarlijks 1,6 miljoen houtpellets verbranden. Samen 4,1 miljoen ton.
Daarnaast zal straks de geplande biomassacentrale Van Nuon/Vattenfall in Diemen alleen al 0,2 miljoen ton houtpellets per jaar voor zijn rekening nemen. Deze centrale is slechts één van de 42 die in Nederland reeds in bedrijf zijn en de 20 die gepland staan.

De houtpellets worden geïmporteerd uit bossen in de Verenigde Staten en de Baltische staten. De experts vrezen verdere ernstige verwoesting van de bossen.
Frost, Putt en Ernsting bezoeken in juli verschillende Europese landen.Zaterdag 27 juli 2019 van 19:00 - 21:30 uur
Film: Burned – Are Trees the new Coal?
Locatie: NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam.

"Burned - Zijn bomen de nieuwe steenkool?" is een bekroonde documentaire die de vernietiging van Amerikaanse bossen voor biomassa-energie onthult, waarvan een groot deel wordt verscheept naar Europese elektriciteitscentrales, waaronder die in Nederland. Het onderzoekt de lacunes in het beleid, de enorme subsidies en de greenwashing van de biomassa-energiesector - en vraagt ​​hoe energiebedrijven er in zijn geslaagd om royale subsidies voor hernieuwbare energie aan te trekken voor deze zeer CO2-rijke energievorm.

Q&A en discussie
De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A en een discussie met drie internationale experts in bio-energie:
Rita Frost, gevestigd in North Carolina, werkt samen met Dogwood Alliance en NGO's die de biodiversiteit van bossen in de regio willen beschermen tegen vernietiging, in toenemende mate voor export van pellets. Dogwood Alliance werkt nauw samen met gemeenschappen die zijn getroffen door houtpelletfabrieken en de vervuiling en vernietiging van bossen die ze veroorzaken.
Peg Putt, een boscampagnevoerder uit Tasmanië met een lange staat van dienst, is voorzitter van een internationale werkgroep voor biomassa van NGO's, georganiseerd door het Environmental Paper Network, een netwerk van meer dan 140 NGO's wereldwijd.
Almuth Ernsting, gevestigd in Schotland, werkt sinds 2006 samen met de in Engeland/Verenigde Staten  gevestigde campagneorganisatie Biofuelwatch aan onderzoek, bewustwordingscampagnes en belangenbehartiging met betrekking tot de impact van diverse vormen van grootschalige bio-energie.

14 juli 2019

Feestelijke verstoring van de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli deelden vreedzame demonstranten een oproep uit. Hieronder de volledige tekst.

FEESTELIJKE VERSTORING RAADSBESLUIT

De bewoners van Diemen, Amsterdam en de meerderheid van deze Raad wil geen Biomassacentrale. Toch voelt het college zich genoodzaakt om toch een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven. Wij, Code Rood Amsterdam, en de bezorgde burgers van Amsterdam en Diemen kunnen niet toestaan dat dit besluit op deze manier genomen moet worden.

Wij staan net als u voor een eerlijk en rechtvaardig proces als het gaat om de toekomst van onze kinderen, onze leefomgeving en de natuur. Het is echter niet eerlijk, rechtvaardig of zelfs democratisch, wanneer verkozen vertegenwoordigers onder dreiging van schadeclaims worden gedwongen om (met tegenzin) mee te werken aan de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland. Dat heeft met de rechtstaat weinig te maken.

Ontbossing is geen Klimaatoplossing
De mensen die nu op aarde leven, en de bestuurders die nu aan de knoppen zitten, hebben een kleine 12 jaar om catastrofale klimaatverandering nog tegen te gaan. Toch is Vattenfall bereid om tot 2045 gigantische hoeveelheden CO2 in de atmosfeer uit te stoten. De enige motivatie hiervoor is het maken van winst op kosten van de belastingbetaler, en ten koste van het klimaat. Het sluiten vaneen convenant met dit bedrijf druist in tegen het goed fatsoen en een open, democratisch bestuur.

Deze demonstratie is geen aanklacht aan uw adres, het is een steunbetuiging, en een uitnodiging om onderdeel te zijn van een institutionele omslag naar een eerlijke en meer rechtvaardige samenleving. Ook willen we een duidelijk signaal afgeven aan de landelijke politiek dat gemeentes met het huidige beleid in een onmogelijke positie worden gedwongen en niet meer in staat zijn de belangen van burgers te dienen, laat staan een rechtvaardige energietransitie te realiseren.

Met deze actie willen wij laten zien dat de tijd van vrijblijvende afspraken en gerommel in de marge is afgelopen. De tijd is aangebroken om echte eisen te stellen. 'Buisiness as usual', maar ook 'politics as usual' zijn niet genoeg om de verandering in gang te zetten die nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat willen we met deze actie bereiken?
1. Wij eisen van Nuon / Vattenfall dat zij (publiekelijk) toezeggen dat er geen schadeclaim wordt ingediend als de Gemeenteraad er voor kiest om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.
2. Tot die tijd is een eerlijk en democratisch proces niet mogelijk, en vragen wij deze gemeenteraad niet te participeren aan dit schadelijke proces. Wij willen u overtuigen vanavond niet te stemmen en huiswaarts te keren.
3. Deze beslissing moet weg bij het omgevingsloket Noordzeekanaalgebied Povincie NH en terug worden gegeven aan de lokale volksvertegenwoordigers. 
4. Stop met het maken van vrijblijvende afspraken met fossiele energiebedrijven en begin met wetten en regels te implementeren die CO2 en andere schadelijke stoffen echt terugdringen.

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,
CODE ROOD AMSTERDAM

NRC: Kan Diemen onder biomassa uit?

Omwonenden en activisten verzetten zich tegen een biomassacentrale in Diemen – en vinden daarbij de VVD aan hun zijde.

Heel vaak komt het niet voor, dat de VVD en milieuactivisten elkaar vinden, vóór schone energie, het milieu en het terugdringen van fijnstof. En ook zelden zetten ze zich daarmee scherp af tegen GroenLinks.


Maar in Diemen, vlak naast Amsterdam, gebeurt „politiek gezien wel iets merkwaardigs”, erkent VVD-raadslid Bert Timmer. Zijn partij keert zich, gesteund door milieuactivisten, tegen de komst van een biomassacentrale in de gemeente. En de linkse coalitie wordt door diezelfde activisten juist fel aangevallen, omdat ze de komst van de centrale níet blokkeert.


Deze donderdag stemt de gemeenteraad over het afgeven van een zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) voor de vergunning. Volgens de linkse coalitie (GroenLinks, D66, PvdA) zijn er geen juridische mogelijkheden de verklaring te weigeren. Maar (een deel van) de oppositie betwist dat, en vindt dat de gemeente juist wel stelling moet nemen.


Bron: NRC 11 juli 
Op 4 juli spraken 13 mensen in bij de informerende raadsvergadering.
Dit waren de standpunten van de partijen:


Het college (de wethouder) ziet geen reden om de verklaring niet af te geven en adviseert de raad de VVGB wèl af te geven en zegt daar bij: "anders dient Nuon/Vattenfall een enorme schadeclaim in, maar dat moet u direct maar weer vergeten..." 


Reacties van de partijen daarop?
PvdA: oké, dus we geven de verklaring af.
Leefbaar Diemen: eh, nee, slecht idee die biomassacentrale waardoor alle inwoners van Diemen 4 sigaretten per week gaan roken. Niet afgeven.
VVD: slecht idee, die biomassacentrale en er lijken mogelijkheden om te weigeren.
Ouderenpartij: slecht idee, convenant helpt ook niet veel. We stemmen tegen de verklaring.
CDA: we kunnen niet weigeren.
Ons Diemen: slecht idee, we geven de verklaring niet af.
D'66: probeert te berekenen hoeveel risico de gemeente loopt en laat daar de beslissing van afhangen, maar lijkt voor te gaan stemmen.
GroenLinks: voor.

Dat betekent dat de coalitiepartijen (PvdA, D'66 en GroenLinks) het afgeven van de verklaring steunen. Daarmee lijkt er een meerderheid te zijn. 
Tot en met 11 juli werd flink lobbywerk verzet door vele mensen waaronder MOB*, en er is veel argumentatie richting de gemeenteraadsleden gegaan.
Samengevat: Duurzaam Dorp Diemen, IJburg-Amsterdam, en Comité Schone Lucht adviseren om de VVGB te weigeren. 


De kans op een succesvolle claim van Nuon/Vattenfall richting gemeente achten wij nihil, aangezien er ook sprake moet zijn van een definitief verleende natuurvergunning voordat de subsidie verleend kan worden. Indien de provincie toch graag wil dat er een biomassacentrale komt in Diemen, kan zij de gemeenteraad omzeilen door zelf een inpassingsplan te maken. 

De provincie koos ervoor om dit niet te doen. Dit zou mogelijk een grond kunnen zijn voor een claim van Nuon/Vattenfall richting de provincie, niet richting de gemeente Diemen.


Of Nuon/Vattenfall inderdaad een schadeclaim ingediend zou hebben als de verklaring was geweigerd?
Dat wil een woordvoerder niet zeggen. „Wij denken dat we juridisch een goede zaak hebben.” Maar, dit is een statement van een belanghebbende partij die 300 euro subsidie 
te winnen heeft voor een uiterst lucratieve business case. Vattenfall zal dit altijd roepen, zelfs als het een uiterst zwakke positie heeft. Het is gokken wie het eerst met de ogen knippert. Dat was dus Diemen. Helaas. 


Wordt vervolgd.

Dit is een bewerking van een artikel, eerder geplaatst op 11 juli.


*) MOB, Mobilisation for the environment, is de organisatie die op 29 mei jl. bij de Raad van State de rechtzaak won over de PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof) ...De Raad van State verklaarde met twintig uitspraken het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd met het Europees recht. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen niet hadden mogen worden verleend op basis van het PAS. Het gaat vooral over veehouderijbedrijven, maar ook om kolencentrales en biomassaverbrandingsinstallaties.Diemer Nieuws 4 juli - Veel bedenkingen bij plan van Nuon voor biomassacentrale Diemen
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad neemt vanavond besluit over biomassacentrale
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor biomassacentrale