19 maart 2019

Kieswijzer - Tegen biomassacentrale Diemen

Woensdag 20 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nuon wil in onze provincie op de grens van Amsterdam en Diemen een zeer vervuilende biomassacentrale neerzetten. Deze zomer gaat de Provincie hier een besluit over nemen. Amsterdam-IJburg.blogspot zocht uit welke partijen tegen deze centrale zijn.

17 maart 2019

Themacafé: De energienota betaalbaar houden

Woensdag 20 maart waren er verkiezingen, maar er is ook weer een Themacafé in OBA Diemen. Dit keer met een toepasselijk thema: Energie.

Discussieavond over biomassa

29 maart is er op IJburg een discussieavond over biomassa. De avond is georganiseerd door Maaike Hillebrand, maakster van de petitie Geen biomassacentrale Diemen en Jildert Huitema en Fenna Swart, beiden bezorgde inwoners van IJburg. Sprekers zullen zijn:
  • Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Jan den Ouden, ingenieur bosbeheer en verbonden aan de Wageningen Universiteit
  • Anne Knol, campagneleider verkeer bij Milieudefensie en expert op het gebied van luchtkwaliteit
  • Johan Vollenbroek, senior adviseur bij Mobilisation en expert op het gebied van milieu en regelgeving
Er is verder muziek, hulp bij het indienen van een zienswijze en nog veel meer.

7 maart 2019

"Biomassa uit bossen als brandstof onverenigbaar met EU milieudoelstellingen"

Op maandag 4 maart 2019 werd een mogelijk precedent scheppende zaak ingediend bij het Europese Hof in Luxemburg, waarin de behandeling van biomassa uit bossen als 'een hernieuwbare brandstof' (de herziene richtlijn hernieuwbare energie 2018 van de Europese Unie) wordt aangevochten.

De eisers stellen dat RED II (Revised Renewable Energy Directive) de verwoesting van bossen versnelt en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verhoogt door de CO2-emissies van het verbranden van houtbrandstoffen niet mee te tellen.

Houtgestookte elektriciteitscentrales stoten anderhalf keer meer CO2 uit per eenheid geproduceerde energie dan steenkoolcentrales en drie keer meer dan aardgas. RED II telt deze emissies echter als nul. De noodzaak om te voldoen aan de groeiende vraag naar houtachtige biomassabrandstoffen in de EU, als gevolg van de behandeling van biomassa als hernieuwbare energie met een laag of nul koolstofgehalte plus de riante subsidieregeling SDE+, jagen de houtkap in bossen in Europa en Noord-Amerika aan.