12 februari 2021

Vattenfall: Stop Er Mee

In het Diemer Nieuws stond op 11 februari een opvallende dringende oproep, gericht aan de Zweedse energieleverancier Vattenfall. De advertentie is geplaatst door Diemenaar Frans Eerkens. Hij vestigt met zijn hartenkreet de aandacht op de mogelijkheid om het ongenoegen over de voorgenomen bouw van de omstreden, 120 Mw grote houtgestookte biomassa warmtecentrale waar niemand op zit te wachten om te zetten in daden

"Het stoort me op vele manieren dat we op een naderende, wereldomvattende calamiteit zo slecht reageren. In de jaren '70 is het ozongat adequaat aangepakt. Toen hadden de toename van CO2 en daarvan de gevolgen voor ons klimaat, even cordaat bestreden kunnen worden. Diverse regeringsfunctionarissen stonden daar evenzo welwillend of op zijn minst neutraal tegenover.

Het stoort me dat zo'n eenvoudig mechanisme als opwaming door verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer, zo hardnekkig, opzettelijk en tegen beter weten in is tegengesproken, gebagatelliseerd en verbloemd", aldus Eerkens.

Reageren: stopmetvattenfall@xs4all.nl

Overstapcampagne


Nieuwe kleren van de keizer, effecten bij vervanging van gasstook door houtstook

Wat zijn nou die bezwaren tegen het verstoken van houtige biomassa en waarom is er zoveel verzet tegen?
Buiten de CO2 uitstoot, het dubbele van die van gas en zelfs meer 
dan de verbranding van steenkool, zijn er de giftige ZZS-stoffen, gevaarlijk voor mens en milieu.

Zes argumenten tegen Vattenfalls  biomassacentrale in Diemen en een handzaam overzicht.


The emperors clothes - Vilhelm Pedersen


Het is als in het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. Alle kleermakers, lakeien en hofhouding c.q. de biomassa-lobbyisten roepen om het hardst: 'Oh en ach, wat een schitterende kleren draagt de keizer!' 

De nuchtere toeschouwers (de groep tegenstanders, gesteund door een overweldigend aantal wetenschappers): 'De keizer loopt in z'n ondergoed.'

Overstapcampagne

1.   Klimaatverandering wordt versterkt en levert een negatief effect aan de  opwarming van de aarde.
De EU hanteert een rekentruc waardoor het verbranden van biomassa 'energieneutraal' lijkt te zijn. Nogal doorzichtig: een boom stook je in luttele minuten op, terwijl een nieuwe boom er tenminste een halve eeuw over doet om de uitgestoten CO2 weer uit de atmosfeer te vangen. Hoezo, CO2-neutraal? We moeten er juist alles aan doen om CO2 uitstoot tot het absolute minimum te beperken.

2.   Er wordt een groot scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig, dioxines en furanen, waaronder ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie.

3.   Depositie van stikstof, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen op natuurgebieden zoals het Naardermeer en andere natuurgebieden is niet onderkend.

4.   De emissies van bovengenoemde vrachten zijn voor een aantal componenten hoger dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties.
Meer dan 20 jaar oude 
installaties voor afvalverbranding zoals HVC Alkmaar en ARN Nijmegen laten veel lagere emissies zien dan hier in voorschrift 2.1 wordt vergund.

5.   De vergunde emissies in voorschrift 2.1 kunnen veel scherper, soms wel met een factor 10 lager zoals voor fijnstof.

6.   Voor de burger van Diemen zou qua luchtverontreiniging een afvalverbrandingsinstallatie de voorkeur verdienen boven een biomassacentrale van Vattenfall.
Kwik, cadmium en dioxines en furanen behoren tot de zogenaamde 
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). "De Nederlandse overheid* pakt ZZS-stoffen met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen" (bron RIVM).

Voor deze ZZS-stoffen geldt de minimalisatieverplichting met uiteindelijk als doel een nulemissie. Met name dioxines en furanen zijn berucht om hun giftigheid in zeer lage concentraties.  
Geen van bovengenoemde stoffen is in het Milieu Effect Rapportage (MER) beoordelingsbesluit aan de orde geweest.


*) De Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied doen er alles aan om de voorzorgsprincipes te omzeilen.

11 februari 2021

Uitval Warmtenet - toekomstperspectief voor Diemen en Amsterdam

Bij uitval van de biomassacentrale zoals die in Zwolle zit je in de kou. Dat kan in Diemen ook realiteit worden. Zeker wanneer wordt vastgehouden aan een hoge temperatuur warmtenet dat Vattenfall dolgraag in Amsterdam en Diemen wil aanleggen en door de gedwongen winkelnering bij het 'in-een-generatie-duurzaam' Zweedse bedrijf.

Zwolse huishoudens zitten opnieuw te klappertanden door een storing: ‘Een gebed zonder eind’. Inwoners van Diemen lopen straks hetzelfde risico.


Twee keer in drie dagen tijd haperde de warmtevoorziening vanaf de biomassacentrale in Stadshagen naar honderden Zwolse huishoudens. Bewoners mopperen al klappertandend en houden hun hart vast voor de komende dagen. Centrale-eigenaar Eteck wijt de problemen deels aan het extreme winterweer. Voor de Zwolse oppositiepartij CDA is de maat vol: ,,Een nieuw hoofdstuk in dit hoofdpijndossier.’’
Jordy Boschman in De Stentor 10 februari 2021

"Het scheelt dat veel huizen goed geïsoleerd zijn, maar sinds de oplevering in 2011 is het al wel een keer of tien mis geweest. Eén keer zelfs een hele dag"
- Erwin Bruinenberg, bewoner Van Oortstraat

Ze zijn aangesloten op de biomassacentrale aan de Sportlaan, de bewoners van het nieuwbouwdeel Breecamp in de wijk Stadshagen. De houtsnippers die de centrale verbrandt leveren warmte aan die wijk. Ook aan de woning van Erwin Bruinenberg aan de Van Oortstraat. ,,Sinds zondag is het hier in de buurt weer 'feest'. Die dag had ik geen problemen, maar vanochtend was het een drama. Geen warm water en geen verwarming. Het scheelt dat veel huizen goed geïsoleerd zijn, maar sinds de oplevering in 2011 is het al wel een keer of tien mis geweest. Eén keer zelfs een hele dag.’’

"Het is toch niet meer van deze tijd om van alles in de fik te steken? Maar we zitten eraan vast en dat voelt niet prettig"
- Gerben Koops, Buurman van de biomassacentrale

De biomassacentrale is al jaren omstreden. Vers in het geheugen liggen de aanhoudende klachten over geuroverlast. Vorig jaar kwam daar het advies van de Sociaal-Economische Raad bij dat landelijk het verbranden van biomassa als hout moet worden afgebouwd. Al jaren woedt er een discussie over de duurzaamheid van biomassa. Afnemer Bruinenberg in Zwolle heeft er ook zo zijn bedenkingen bij. ,,Ik kom als zeevaarder veel in Scandinavië, het wordt daar heel rap minder met de bossen vanwege de kap voor biomassacentrales.’’

Overstappen kan niet

Maar vooralsnog zit de Zwollenaar er nog wel even aan vast, want daar wringt zich de schoen in dit deel van Stadshagen: er is geen alternatief. Bruinenberg: ,,We kunnen niet overstappen, maar ondertussen zijn de vaste leveringskosten enorm gestegen. Ik betaal 115 euro per maand, de helft daarvan zijn vaste lasten. Er is ons in 2011 voorgeschoteld dat het goedkoper zou zijn dan een gasaansluiting, maar ik vraag het mij af.’’

6 februari 2021

Waarschuwing voor BMC Punt Sniep

5 feb 2021 - Tijdens het vullen van een silo met houtkorrels bij de Vesteflats aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen heeft zich vrijdagmorgen een (stof)explosie voorgedaan. Er zijn geen gewonden gevallen maar de schade aan het pand en de installatie is aanzienlijk. Ook een auto die in de buurt stond raakte beschadigd.


Foto: GO-RTV.nl

De houtpelletinstallatie is sinds november 2020 in gebruik en kwam meerdere keren in het nieuws vanwege mogelijke luchtvervuiling. De RUD heeft daarop metingen gedaan in de omgeving.
In ieder geval hoeven de bewoners niet in de kou te zitten, als backup is er ook nog gewoon een gasinstallatie aanwezig. 

Bron: GO-RTV.nl

Lees ook: