15 december 2018

Diemen en Provincie willen biomassaconvenant met Nuon, Amsterdam en Almere

Als er een biomassacentrale komt, dan willen B en W van Diemen, samen met de Provincie Noord-Holland een convenant sluiten met Nuon. Hierin worden vastgelegd o.a. de tijdelijkheid van de centrale, garanties voor duurzame herkomst van de biomassa en het gebruik van de warmte van de centrale.
Ook Amsterdam en Almere worden daarvoor uitgenodigd. Zij zijn immers de grootste klanten van Nuon. Ook de Provincie wil een convenant.


B en W van Diemen besloten dinsdag de gemeenteraad te moeten adviseren om de omgevingsvergunning die Nuon heeft aangevraagd niet onmogelijk te maken. Er zijn geen weigeringsgronden gevonden voor de zogeheten “verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) die door de provincie aan de gemeenteraad van Diemen is gevraagd. Die verklaring is nodig voor de provincie om de omgevingsvergunning aan Nuon te kunnen verlenen. De gemeente gaat alleen over die VVGB, niet over de wenselijkheid van de centrale. Om toch tegemoet te komen aan terechte zorgen, zet het college van Diemen in op convenantafspraken.

"Biomassa is tussenstap"

Jorrit Nuijens, wethouder Duurzaamheid: “Biomassa is volgens het Rijk bedoeld als tussenstap in de transitie naar echt schone energie. Nuon geeft aan alleen écht duurzame biomassa te verstoken. Het is goed dat we gaan praten over hoe we dat met zijn allen goed kunnen borgen. We maken immers nu afspraken voor de komende 12 jaar, of zoveel langer als de centrale biomassa blijft verstoken.”
Het college van Gedeputeerde Staten gaat dus over verlening van de omgevingsvergunning. Ook in de Provinciale Staten leven zorgen over de biomassacentrale in Diemen, en over biomassa in het algemeen. In antwoorden op schriftelijke vragen liet Gedeputeerde Jack van den Hoek woensdag weten net als Diemen, los van de vergunningaanvraag, een convenant te willen.

Ontwerpbesluit: midden januari

Nuijens: “Heel goed dat ook de Provincie hierin haar rol wil pakken. Ik verwacht dat Amsterdam en Almere als hoofdconsumenten van de warmte van een eventuele biomassacentrale dat ook zullen doen. Voor Nuon lijkt me dat vanzelf spreken, het gaat voornamelijk om het goed vastleggen van hun eigen mooie groene ambities.”
De eerste behandeling in de gemeenteraad van Diemen zal midden januari zijn. Dan wordt een ontwerpbesluit genomen dat vervolgens ter inzage zal worden gelegd. Aansluitend is er gelegenheid zienswijzen in te dienen. Daarom gaat het nog enkele maanden duren voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt. Ten tijde van dat definitieve besluit moet ook het convenant zijn getekend.

"Lid van Energie Nederland"

Voor de duurzaamheid van biomassa zijn door het Rijk normen gesteld. Er is echter veel discussie over of die te controleren zijn. Nuijens: “Maar Nuon is lid van Energie Nederland, en heeft in 2013 al aanvullende afspraken ondertekend over zaken als de koolstofschuld en duurzaam bosbeheer. Die afspraken golden voor de biomassa die in kolencentrales wordt verstookt. Het lijkt ons logisch en redelijk dat we minimaal afspreken dat die eisen ook gelden voor biomassa in Diemen.”
Ook de uitstoot van de centrale op locatie, de noodzaak tot isolatie en eventuele kansen voor biomassa zijn wat het Diemense college betreft onderwerp van gesprek met Nuon.

Bron: persbericht gemeente Diemen

Raadsvoorstel biomassaketel - download pdf
Bijlage Milieu en duurzaamheid raadsvoorstel biomassaketel NUON Diemen - download pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten