15 februari 2020

Fijnstof meten: het kan heel eenvoudig

Het gevaar

Een van de grote nadelen van biomassa is dat het veel fijnstof produceert. Fijnstof is een belangrijke doodsoorzaak, er overlijden meer mensen door het inademen van fijnstof dan door roken. Hoe kleiner het fijnstof, hoe groter het risico: de kleinste fijnstof deeltjes gaan zelfs door je huid heen en komen in je bloed en daarmee in je hersenen.

Wat is fijnstof

Fijnstof zijn alle deeltjes die in de lucht blijven hangen. Hoe groter de deeltjes, hoe eerder ze op de grond terecht komen en de kans op inademen en daarmee het risico op gezondsheidsklachten kleiner wordt. De grootte wordt gemeten in PM, Particle Matter en uitgedrukt in micrometer, µm, een duizendste millimeter. Er zijn normen voor PM10 (deeltjes kleiner dan 10 micrometer) en PM2.5 (kleiner dan 2,5 µm). Voor PM 10 is de norm jaarlijks gemiddeld niet meer dan 40 µgram per kubieke meter (m3) en niet meer dan 35 overschrijdingen van 50 µg/m3 per dag. Voor PM2.5 moet het jaarlijks gemiddelde onder 25 µg/m3 blijven. Het WHO hanteert overigens normen die veel strenger zijn. Nederland voldoet niet aan die WHO normen.

Ultrafijnstof

Daarnaast is er nog ultrafijnstof. Dat is stof kleiner dan 0,1 µm. Dat is nog veel gevaarlijker, blijkt uit onderzoek. Helaas bestaan er voor ultrafijnstof nog geen normen.

Meten

Fijnstof wordt gemeten door o.a. de GGD en het RIVM. Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in grote delen van Nederland niet goed is. Bovendien wordt er niet op heel veel plekken gemeten.

Je kunt zelf ook fijnstof meten. Daarvoor bestaan min of meer kant en klare meetsystemen. Duurzaam Dorp Diemen heeft zo'n systeem in elkaar gezet en meet sinds eind 2019 de hoeveelheid fijnstof (PM10 en PM2.5) in Diemen. Ultrafijnstof is met simpele apparatuur niet goed te meten.

Metingen in Diemen

Uiteraard zijn we deze metingen gestart nadat duidelijk werd dat er biomassa verbrand zal gaan worden in Diemen. Maar ook omdat gebleken is dat de gemeente zelf de luchtkwaliteit niet continu meet. Ook verkeer zorgt namelijk voor veel fijnstof. Om nu te kunnen aantonen hoeveel slechter de luchtkwaliteit wordt in Diemen nadat de biomassaketel en -centrale in werking zijn gezet, zijn we nu alvast gaan meten.
En omdat bij die metingen de temperatuur en luchtvochtigheid een rol spelen, worden die ook gemeten.

Wat je bijvoorbeeld kunt zien is de enorme hoeveelheid fijnstof tijdens de jaarwisseling.
En dat koud weer meer fijnstof betekent. Mede doordat op die momenten mensen vaker hun open haard aan zetten, wat veel fijnstof uitstoot betekent.

Zelf meten

Wil je zelf ook zo'n meetsysteem maken, meld je dan aan bij Duurzaam Dorp Diemen. Wij organiseren dan een middag of avond waarop we gezamenlijk de componenten in elkaar gaan zetten, het systeem gaan activeren, waarna je het zelf thuis kunt ophangen.

Je kunt het ook helemaal zelf regelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten