26 februari 2020

Evert Kuiken stopt per direct

Verklaring

Ik stop per direct als trekker van Duurzaam Dorp Diemen. Ook zal ik andere activiteiten rondom duurzaamheid in het algemeen stopzetten. Het voelt voor mij als trekken aan een dood paard, dweilen met de stuwdam open. Dat heb ik meer dan 11 jaar met veel plezier en enthousiasme gedaan. De laatste tijd wordt ik echter keer op keer geconfronteerd met een overheid die mij als burger niet serieus neemt. Mijn motivatie om diezelfde overheid te helpen, is op.

Zandvoort

Directe aanleiding daarvoor is het besluit van de gemeenteraad Zandvoort om de motie te verwerpen waarin gevraagd wordt de ontheffing voor rijden op het strand te weigeren. Waarmee de gemeente een door haar zelf geopend rustgebied voor vogels en zeehonden (Noordvoort) open stelt voor autoverkeer. Dit nadat diezelfde gemeente al besloten had de natuur ter plekke op te offeren aan een jaarlijks evenement dat ook elders georganiseerd had kunnen worden (in Nederland was het circuit van Assen een reële optie).

Maar "Zandvoort" is natuurlijk niet de enige oorzaak.

De burger moet wat

Het is bizar om aan de ene kant als burger te horen dat de overheid wat van je verwacht, waar je zelf voor moet betalen en zelf verantwoordelijk voor gemaakt wordt. Terwijl diezelfde overheid aan de andere kant het bedrijfsleven blijft faciliteren in de door haar gewenste economische groei en daarmee de acties van de burger volstrekt zinloos maakt.

Wat er nog meer speelt

 • Schiphol wordt geen strobreed in de weg gelegd, mag zelfs zonder natuurvergunning gewoon doorgroeien en er wordt niet gehandhaafd. Daar komt nog bij dat vliegveld Lelystad er zeer waarschijnlijk gaat komen, wat nog meer uitstoot geeft en waarbij bewust en stelselmatig fouten in het voordeel van de luchthaven gemaakt worden.
 • Subsidies op fossiele brandstoffen gaan onverminderd door.
 • Subsidies op biomassa ("jong fossiel") gaan door.
 • Beperken van de stikstof uitstoot wordt niet opgepakt. Er worden meer wegen aangelegd en verbreed, ten koste van de natuur. De boeren worden maximaal gefaciliteerd en zelfs bedreigingen uit die hoek worden geaccepteerd en leiden tot aanpassing van overheidsplannen.
 • (Grote) bedrijven worden maximaal gefaciliteerd door bijvoorbeeld het niet hoeven betalen van dividendbelasting en duurzame energiebelasting.
En dan heb ik het alleen over zaken waar ik mij tot vandaag mee bezig hield. Met het risico te worden weggezet als een geel hesje (wat ik pertinent niet ben), zal ik hier geen verdere opsomming geven.

Waar ik mee stop

 • Trekken van Duurzaam Dorp Diemen
 • Deelnemen aan de federatie tegen biomassacentrales
 • Deelnemen aan de regionale energiestrategie sessies.
 • Investeren in een elektrische motor (ruim € 15.000). Ik blijf dus rijden op mijn benzinemotor (overigens alleen voor plezier ritten: rond de 8000 kilometer per jaar).
 • Investeren in een nieuw verwarmingssysteem met een warmtepomp en PVT panelen (ruim € 30.000). Mijn huis blijft dus verwarmd op gas. Mijn leverancier krijgt geen opdracht. Mijn werkgever krijgt geen ervaring met een dergelijk systeem. Mijn gemeente en buren krijgen niet het voorbeeld hoe verwarmen duurzaam en all-electric kan.
 • Me schuldig voelen om de thermostaat hoger te zetten dan 19,5 graad Celsius.
Waar ik niet mee stop:
 • Veganistisch eten.
 • Zuinig met energie omgaan.
 • Niet onnodig nieuwe spullen kopen en kapotte spullen eerst proberen te repareren.
 • Fietsen naar mijn werk en het OV nemen als fietsen te lang duurt (een auto heb ik niet).
 • Werken in het Diemerbos.
 • Werken aan zonnepanelen via mijn werkgever.

Radicaal

Een radicaal besluit. Zeker. Ik zie mij echter genoodzaakt om dit besluit te nemen. Al sinds 1990 zet ik mij actief in voor het klimaat, het milieu, de natuur. 30 jaar lang al hoop ik dat de overheid zal inzien dat het anders moet. 30 jaar lang al laat ik zien dat het anders kan. 30 jaar lang al probeer ik zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor duurzaamheid. 30 jaar lang al doet de overheid alsof alleen de burger aan zet is. 30 jaar lang al hou ik dit vol. Nu stop ik er mee. Ik ga mijn tijd nuttiger besteden.

Kom allemaal naar Zandvoort om de F1 karavaan die van Noordwijk naar Zandvoort wil rijden, te blokkeren.

7 opmerkingen:

 1. Beste Evert, ik kan mij voorstellen dat je na zo'n lange tijd actief te zijn geweest nu wat anders wil gaan doen. Geef alleen de moed niet op. Veranderingen, zeker die waarbij een persoonlijke inspanning gevraagd wordt gaan nooit vanzelf en dus langzaam.B positief. Bedankt voor je inspanningen voor een duurzaam Diemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hi Evert, jammer Evert. Ook al was ik het niet op alle punten het met je eens. Er gaat een grote kracht verloren. Dank voor al je goede werk! Leo.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik begrijp de enorme frustraties. Helaas zijn de economische krachten altijd de winnaar. Want velen lullen maar wat over duurzaamheid totdat het offers vraagt of hun financieel gewin een fractie daalt. Dan telt alleen het heden en niet de toekomst. Zeker is dat met duurzaamheid , en ook met andere maatschappelijke problemen alleen de wal het schip kan keren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb begrip voor je besluit Evert, op een gegeven moment is je accu gewoon leeg. Groeten Chris Camphuisen (aka Sonny Soerabaja)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Je schrijft het zo goed. De overheid die op alle niveaus geen stap zet om de hoogsturgente problemen van natuur, milieu, klimaat, aarde en leven aan te pakken. Integendeel. De houding van 'we moeten met alle belangen rekening houden' houdt uitsluitend in dat 'we' met alle belangen rekening houden, behalve van die, welke ik hiervoor benoem. Het bedrijfsleven en geld, dat zijn de grote drijfveren. Het is zo schrijnend dat we alles in een versneld tempo naar de Filistijnen zien gaan, inclusief ons eigen leven, door deze nietsontziende houding. Ik begrijp je zo goed dat het tegen zo'n kwaadwillende moloch slecht vechten is. Onze vaderlandse politiek, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk, moet zich diep schamen. En telkens moet er een rechter aan te pas komen om vooral de landelijke overheid die zo makkelijk de hand licht met eigen wetten en regels, tot de orde te roepen. Hoe lang blijft de brave burger dit vernietigende gedrag nog accepteren? Wanneer breekt eindelijk de revolte uit? Wanneer worden de verantwoordelijken persoonlijk voor de rechter gedaagd? De aarde vernietigen lukt tot nu toe nog straffeloos. Hoe lang kunnen ze hier nog mee doorgaan? Ik pleit niet voor geweld, maar ik zou het wel begrijpen... Ik wens jou sterkte en wijsheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. wij voelen het net zo
  prima besluit
  wij doen ook vel minder voor de buurt daar de subsidiekraan geheel gesloten is
  geen sinterklaas meer geen kerstboom meer

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik begrijp je Evert. Al bijna 50 jaar doe ik ontzettend mijn best in toenemende mate: heb nooit gevlogen eet geen dieren,enz. Ik heb best een fijn leven, maar ik heb een akelig donkere wolk die mij achtervolgt vanwege onze kloteregeringen. Onderweg zie ik bv wel boompjes geplant worden,maar ik zie honderdmaal meer bomen die worden gerooid.Dit lijkt symbool te staan voor vergroenende activiteiten, terwijl er dan weer 6 stappen terug worden gedaan. Ik zal niet versagen, maar ben de depressie nabij. Hou toch vol en wordt alsjeblieft niet te somber...

  BeantwoordenVerwijderen