23 januari 2020

Internationale NGO's doen beroep op Nederlandse overheid:

'Verbeter de transparantie in het onderzoek naar biomassa en weeg alle bewijsvoering mee'

21 januari 2020 - door Rita Frost

Enkele dagen voor publicatie van de eerste resultaten en belangrijkste conclusies van een onderzoek over de beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), stuurden meer dan 20 NGO's uit met name de Verenigde Staten en Estland een formeel verzoek om de resultaten van hun rapporten op te nemen in het onderzoek en het verslag ervan ook in het Engels te publiceren. 

Bossen in de Verenigde Staten en Estland zijn de belangrijkste locaties waar Nederland zijn biomassa voor houtpellets vandaan haalt om deze te verbranden in elektriciteits- en warmtecentrales en daarmee op industriële schaal elektriciteit en warmte te produceren. Na de conclusie van het onderzoek dat het PBL in maart uitbrengt, zal de Sociaal-Economische Raad (SER) die resultaten gebruiken om normen vast te stellen waaraan biomassa dient te voldoen.

In het formele verzoek leggen de NGO's duidelijk uit waarom ook niet-collegiaal getoetst bewijsmateriaal in aanmerking moet worden genomen. Door de jaren heen is namelijk het wetenschappelijk onderzoek beperkt geweest.
Over het algemeen wordt de herkomst van de pellets die de Nederlandse centrales gebruiken niet eenduidig vastgesteld. Ook de toegepaste houtkapmethoden worden onvoldoende onderzocht, noch wordt de directe impact vastgesteld die deze houtkap heeft op bossen waar het pellethout uit afkomstig is. Dit bewijsmateriaal is bijna uitsluitend verzameld en verspreid door de waakhonden van NGO's (1), community group citizen science (2,3) en prominente media (4, 5, 6, 7).

Bovendien heeft het PBL eerdere verzoeken om de resultaten in het Engels te publiceren naast zich neergelegd. Met oog op transparantie en beoordeling van de resultaten van de gezamenlijke onderzoeksmissie, vragen de Amerikaanse en Estse NGO's nu formeel dat het PBL de resultaten ook in het Engels publiceert om zo internationaal onderzoek door niet-Nederlandstalige wetenschappers en NGO's mogelijk te maken. Het verzoek daartoe is hier te bekijken.

Het gebrek aan transparantie, beperkingen in bewijsvoering en het beperkt betrekken van onafhankelijke wetenschappers bij het onderzoek was voor veel partijen onbevredigend.
Martijn Katan, biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maakte oorspronkelijk deel uit van het onderzoek, maar trok zich juist om deze reden terug (8).

---
1. Biomass Investigation booklet 
2. Air Quality Fact Sheet 
3. Environmental Integrity Project Biomass Report 
4, Zembla: Bossen als brandstof (March 22, 2017)
5. TV2 reveals climate control errors (September 10, 2019) 
6. Channel 4 News, Dispatches, Forests in the U.S. cut down and burnt (2018)
7. Washington Post: How Europe’s climate policies led to more U.S. trees being cut down (2015)
8. “Feiten zoeken zonder werkelijkheid” NRC 

Bron: Dogwood Alliance

Geen opmerkingen:

Een reactie posten