22 februari 2018

Verkiezingsdebat duurzaamheid in 'De Omval'

Op 6 maart van 20:00 tot 22:00 uur organiseert 'Daarom Duurzaam Diemen' een verkiezingsdebat op het thema duurzaamheid in theater de Omval.

Tijdens dit debat met raadsleden en leden van nieuwe partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen deelnemen, gaan we in gesprek over het actieplan van Daarom Duurzaam Diemen, dat onlangs door 60 Diemenaren is opgesteld in een tweedaags Werkatelier.
Het eerste exemplaar van dit actieplan met negen duurzame initiatieven wordt tijdens de bijeenkomst  gepresenteerd. Iedereen is welkom dit debat bij te wonen.

Het werkatelier Daarom Duurzaam Diemen werd op 6 en 7 februari in Museum Saan gehouden. Tijdens het werkatelier gingen 9 initiatieven van start:

1) biodiversiteit en klimaatadaptatie
2) publiekscampagnes bewustwording en gedragsverandering
3) het vliegwiel
4) digitaal loket Daarom Duurzaam Diemen
5) van het aardgas af
6) rekenmodel 'groen kost geen poen'
7) duurzame energie voor en met iedereen
8) restafval reduceren
9) voeding

Alle leden van Duurzaam Dorp Diemen worden hierbij van harte uitgenodigd om dit openbare debat bij te wonen. Het debat wordt tevens aangekondigd via facebook, twitter en een persbericht.

- - - - - - -
Help mee dit Diemense verkiezingsdebat over duurzaamheid te promoten door het event op facebook te delen. Zie: Facebook Daarom Duurzaam Diemen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten