10 mei 2011

Amsterdam Noord kiest voor zonnige toekomst


Vanavond, tijdens de thema-avond zonne-energie, komt Eric de Lange, initiatiefnemer van Zon op Noord, naar Diemen om over het project te vertellen. Zijn er kansen om in Diemen een soortgelijk project van de grond te krijgen?
Lees het recente persbericht:


Stadsdeel en schoolbestuur geven dak in gebruik aan Zon op Noord


Vandaag gaven portefeuillehouder Milieu, Kees Diepeveen, en Eric de Lange en Geert Jan Stolk van de coöperatie Zon op Noord het startschot voor het eerste project van Zon op Noord. Het project Zon op Landelijk Noord gaat om de collectieve plaatsing van zonnepanelen op de basisschool de Weidevogel in Ransdorp. In mei komen 70 panelen op het dak die jaarlijks 12.750 kWh leveren - wat overeen komt met het elektriciteitsverbruik van 3 tot 4 huishoudens. Schoolbestuur en stadsdeel stellen het dak van de gymzaal beschikbaar. Op een zonnepaneel voor de basisschool ondertekenden zij de gemaakte afspraken tussen stadsdeel, coöperatie en het schoolbestuur.


Al meer dan 20 gezinnen hebben aangegeven mee te willen doen aan Zon op Landelijk Noord. Alle panelen zullen binnen twee weken uitverkocht zijn. Als blijk van waardering voor de steun krijgen de school en het stadsdeel 15 jaar lang 16 zonnepanelen ter beschikking. Dit staat overigens los van de 70 panelen van de particulieren in het project.

Steun
In februari 2011 besloot het dagelijks bestuur het initiatief Zon op Noord te ondersteunen met een eenmalige subsidie van € 40.000, -. “Amsterdam-Noord heeft de ambitie het duurzaam energieverbruik te vergroten en de collectieve aanschaf van zonnepanelen draagt daar aan bij, aldus Kees Diepeveen”. “Het initiatief Zon op Noord is innovatief, laagdrempelig en doeltreffend. Het innovatieve aspect zit in het feit dat de coöperatie regelt dat daken van openbare gebouwen benut gaan worden voor het plaatsen van zonnepanelen die bekostigd worden door particulieren. De duurzaam opgewekte energie komt zowel ten goede aan particulieren als aan de eigenaar van het dak”.

Een zonnige toekomst
Zon op Noord wil het hier niet bij laten. Eric de Lange “Binnen 5 jaar willen we 10 van dit soort locaties starten in Noord en in totaal ongeveer 1000 panelen plaatsen voor particulieren. Wij zijn er van overtuigd dat veel meer mensen dit willen. Zodra het zichtbaar is en mensen gewend zijn aan het idee, zullen zich steeds meer deelnemers melden voor projecten. Niet alleen voor het milieu, maar ook omdat het geld bespaart op de steeds maar stijgende energierekening. En alles wat je zelf produceert, hoef je niet meer te kopen”.

Volgende locatie
Zon op Noord zoekt een wijk in Noord waar voldoende animo is om het tweede project met de buurtbewoners te starten. Volgens planning zou dat in 2012 gerealiseerd moeten worden. Iedereen met een groen hart die de energievoorziening in eigen hand wil nemen, kan contact opnemen met info@zonopnoord.nl of via Twitter: @Zon_op_Noord.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten