18 maart 2011

Overleg met de wethouders

Op 3 maart was het kwartaalgesprek tussen het DDD en de Diemense wethouders Ruud Grondel (o.a. Milieu) en Maïta van der Mark (economische zaken, duurzaam ondernemen). Hieronder een samenvatting van belangrijke onderwerpen uit het verslag van Willem Groeneveld (gemeentelijk beleidsmedewerker milieu) door Fred Vos.
 • Diemen wordt samen met Amstelveen trekker van het Energieloket en klimaatfonds. Dit fonds zal een energiescan bij bedrijven uitvoeren.
 • Diemen wordt trekker van het initiatief 'gezamenlijke inkoop van energie voor het MKB'. Deze zal via een bemiddelaar een gezamenlijk offerte aanvragen, waarna de ondernemer kan beslissen om groene stroom af te nemen.
 • Diemens afvalverwerker De Meerlanden is al ver met de verwerking van biomassa. Er ligt een aanbod om verschillende biomassastromen te inventariseren. Doel is inzicht krijgen in kansrijke locaties voor verwerking. Ook loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid van een eigen Diemer energiebedrijf.
 • Winkelcentrum Diemerplein Welke behoefte is er aan koude en warmte? Vanuit DDD is ondersteuning en advisering mogelijk. Wethouder Maïta van der Mark heeft voor de zomer nog een overleg met de winkeliersvereniging. Datum is nog niet bekend. De plaatsing van de winkels in het gebouw is pas in een laat stadium bij de gemeente bekend. Opening van het nieuwe winkelcentrum is in september 2012.
 • Duurzame Energiesubsidie De provinciale subsidieregeling voor 2011 is gelijk aan die voor 2010. In 2011 is het niet meer mogelijk om subsidie voor HR++-glas te krijgen via Meer Met Minder. Bij PV-panelen is sprake van een forse prijsdaling in de periode 2009-2011. Het overzicht van kosten en terugverdientermijn is te vinden op de website van de gemeente en is ook via DDD beschikbaar. In 2011 is bij 600 Wattpiek zonder subsidie nog sprake van een terugverdientermijn van 16-17 jaar bij installatie, maar bij doe-het-zelf installatie nog maar van 12-13 jaar. In 2010 bedroeg de subsidie maximaal 50% van de kosten tot maximaal € 1.500,00 (€ 2,50 per Wattpiek tot maximaal 600 Wattpiek). Handhaven we deze 50% dan halveren bovenstaande terugverdientermijnen naar circa 8 en 6 jaar. DDD stemt ermee in dat de maximale subsidie wordt teruggebracht naar 40% bij installatie en 30% bij doe-het-zelf installatie. Dan nemen de terugverdientermijnen af tot circa 10 jaar bij installatie en circa 9 jaar bij doe-het-zelf installatie. In dit geval is minder budget nodig, wat weer beschikbaar komt voor andere maatregelen.
 • Windturbines De ingediende plannen zullen worden getoetst aan de provinciale Windkansenkaart 2.0 die eind februari 2011 verscheen. Op 7 maart jl. heeft de gemeente een gesprek gehad met Staatsbosbeheer. De gemeente zal de plaatsing van windturbines moeten regelen in het bestemmingsplan. Daarbij spelen bewonersparticipatie en het benutten van de opbrengst een belangrijke rol. B&W stelde de startnotitie nog niet vast. DDD komt nog met een eigen visie.
 • Groene daken Groene daken zijn nuttig uit oogpunt van kwantitatief waterbeheer en vermindering van fijnstof. Bewoners en bedrijven hebben het voordeel van een goede isolatie en binnenklimaatbeheersing. Groene daken kunnen onderdeel uitmaken van het initiatief ‘Pimp mijn dak’ van de Diemense bedrijven. Het ontwerp Groenplan Diemen vermeldt: ‘De aanleg van vegetatiedaken is wenselijk en wordt door de gemeente Diemen bevorderd, eventueel door een subsidieverlening. De gemeente geeft hierbij het voorbeeld door openbare gebouwen te voorzien van groene daken’. Over dit voorstel moeten B&W en de gemeenteraad nog een besluit nemen. Groene daken worden opgenomen in de checklists voor nieuwbouw.
 • PV op scholen De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling vastgesteld. De scholen komen in aanmerking voor een subsidie van € 7.000 indien tenminste 3,5 kWp wordt geïnstalleerd en van € 14.000 indien tenminste 7 kWp wordt geïnstalleerd. Dit is ongeveer 2/3 deel van de kosten. Helaas was de gmeente te laat. Op de eerste dag dat subsidie kon worden aangevraagd, was deze al ruim overtekend.
 • Zon op Diemen Doel: mensen zonder eigen dak (bijv. huurders) investeren in zonnepanelen die elders (bijv. op scholen) worden geïnstalleerd. DDD meldt dat Eric de Lange uit Amsterdam-Noord voor het opzetten van dit project subsidie van het stadsdeel ontving. Het gaat om een zelf levermodel waarbij geen energiebelasting hoeft te worden betaald. Omdat geen Duurzame Energie-subsidie kan worden verkregen - deze geldt namelijk alleen voor eigenaren/bewoners - is het de vraag of hiervoor voldoende animo is. DDD komt met nadere informatie.
 • Solar Days 2011 DDD haalt in het weekend van 14 en 15 mei de Solar Days naar Diemen. Een aantal woningbezitters stelt op die dagen zijn huis open om zijn zonnepanelen te laten bezichtigen. Zie verder www.solardays.nl. Kan dit een gezamenlijk initiatief van DDD en de gemeente worden? De gemeente zal de verkrijgers van DE-subsidie in 2010 vragen hun huis open te stellen.
 • Volgend overleg met de wethouder is vastgesteld op dinsdag 31 mei van 16:00 tot 17:30 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten