Lokaal netwerk

Hoe werkt het DDD netwerk en waar is de actie?  En zijn er groepen waar je je bij kunt aansluiten?

Het DDD is een los netwerk waar iedereen die met duurzaamheid (in de meest brede zin) begaan is aan mee kan doen. Er is geen bestuur. Het netwerk leeft van de input van individuele leden.

Natuurlijk zijn er een aantal schakels en aanspreekpersonen waar men terecht kan:

  • Willy Woldring organiseert de bijeenkomsten van de energiegroep - een interessante groep van zo'n zeven personen met een fantastische schat aan kennis rond windenergie en lokale duurzame energie.
  • Evert Kuiken is actief bij de Nieuwe Kring en betrokken bij hun initiatief om ecoschool te worden. Hij heeft het initiatief genomen om een Repair Café te starten in Diemen en trekt daar de kar samen met Willemien, Mieke en Liesbeth. Hij is onze energie-expert en gebruikt deze kennis om omwonenden advies te geven over energiebesparing, de gemeente te helpen bij hun initiatief tot het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijven in Diemen en zijn eigen woning nul-op-de-meter te maken. Daarnaast plaatst hij berichten op deze DDD site en op de DDD-Twitter.
  • Robert Nadorp is geïnteresseerd in de verduurzaming van het Diemense bedrijfsleven en heeft rond dat thema al vele contacten gelegd en gesprekken gevoerd.
  • Fred Vos helpt vaak mee met het grafische werk, de DDD site en teksten.
  • Els Nuisker, Linde ten Broek, Michiel Hobbelt en sinds kort ook Margriet van der Valk vinden Duurzaamheid en Geluk belangrijk en kijken graag naar de maatschappelijke context & sociale duurzaamheid.
  • Markus Schmid beheert de e-mail lijst en legt graag contacten tussen mensen en/of groepen en met de gemeente. Hij zit ook in de organisatie van de buurtmoestuin (Prinses op de Erwt).
  • Eind 2013 heeft een groep uit het Duurzaam Dorp Diemen netwerk een Repair Café in Diemen opgezet. Evert, Markus, Margriet, Willemien, Bart, Willy om er een paar te noemen. Vanaf 12 april 2014 vinden de Repair Cafés elke tweede zaterdag van de maand plaats in De Diem van 14-17 uur.
Daarnaast zijn er Diemense verenigingen en stichtingen waarin je actief kunt worden. Dat gaat van natuureducatie tot sociaal vrijwilligerswerk, allerlei thema's komen langs. Op deze site vind je links naar deze Diemense clubs.
Binnen het DDD werkt iedereen onbetaald/vrijwillig en in zijn/haar vrije tijd aan de thema's die hij/zij belangrijk vindt. Als je een idee hebt, dan is dat meer dan welkom en vinden we vast medestanders. Maar je moet dan ook bereid zijn om er zelf tijd in te steken. 

Dus ... heb je zin in actie, neem dan contact op met een van de personen van de lijst, al dan niet via info@duurzaamdorpdiemen.nl.

Stand van het DDD tijdens de gemeentedag 2012