Lokaal netwerk

Hoe werkt Duurzaam Dorp Diemen en waar is de actie? En zijn er groepen waar je je bij kunt aansluiten?

Duurzaam Dorp Diemen is een los netwerk waar iedereen die met duurzaamheid (in de meest brede zin) begaan is aan mee kan doen. Er is geen bestuur. Het netwerk leeft van de input van individuele leden.

Natuurlijk zijn er een aantal schakels en aanspreekpersonen waar men terecht kan:

  • Fred organiseert de bijeenkomsten van de energiegroep - een interessante groep van zo'n zeven personen met een fantastische schat aan kennis rond windenergie en lokale duurzame energie.
  • Evert Kuiken is actief geweest bij de Nieuwe Kring en hun initiatief om ecoschool, hij heeft het initiatief genomen om een Repair Café te starten in Diemen. Sinds 2017 organiseren Willemien, Mieke (Diemen centrum) en Youssef en Kim (Diemen Zuid) de bijeenkomsten. Evert is onze energie-expert en gebruikt deze kennis om omwonenden advies te geven over energiebesparing, adviseert de gemeente bij hun plannen rondom duurzaamheid en wil zijn eigen woning nul-op-de-meter maken. Daarnaast plaatst hij berichten op deze DDD site en op de DDD-Twitter.
  • Fred Vos helpt mee met het grafische werk, deze website en teksten. Verder is Fred betrokken bij Daarom Duurzaam Diemen, een nieuw platform van gemeente, inwoners en bedrijven in Diemen.
Daarnaast zijn er Diemense verenigingen en stichtingen waarin je actief kunt worden. Dat gaat van natuureducatie tot sociaal vrijwilligerswerk, allerlei thema's komen langs. Op deze site vind je links naar deze Diemense clubs.

Binnen het DDD werkt iedereen onbetaald/vrijwillig en in zijn/haar vrije tijd aan de thema's die hij/zij belangrijk vindt. Als je een idee hebt, dan is dat meer dan welkom en vinden we vast medestanders. Maar je moet dan ook bereid zijn om er zelf tijd in te steken. 

Dus ... heb je zin in actie, neem dan contact op met een van de personen van de lijst, al dan niet via info@duurzaamdorpdiemen.nl.

Stand van het DDD tijdens de gemeentedag 2012