12 november 2013

Intentieverklaring windturbines ondertekend

Op 11 november 2013 hebben Staatsbosbeheer, Duurzaam Dorp Diemen, Stichting Vrienden van het Diemerbos en de gemeente Diemen een intentieverklaring ondertekend over het realiseren van windturbines in het buitengebied van Diemen.

Vanwege het provinciale windmolenverbod heeft Staatsbosbeheer besloten om nu te stoppen met de verdere planvorming. Nu starten met de procedure milieueffectrapportage is financieel te risicovol. Zodra het provinciale verbod is opgeheven, zal Staatsbosbeheer de planvorming weer oppakken. In de tussentijd zullen de betrokken partijen via diverse ingangen met de lobby doorgaan en elkaar informeren over ontwikkelingen.


Het doorbreken van het provinciale verbod op grote windmolens kan ook ontstaan indien:

  • behoefte aan extra locaties ontstaat om aan de provinciale taakstelling te kunnen voldoen (hierover moet uiterlijk in 2014 duidelijkheid ontstaan);
  • na de provinciale verkiezingen in het jaar 2015 het provinciale beleid weer wordt gewijzigd.
In de intentieverklaring staat onder andere dat de vier partijen nastreven dat in het buitengebied van Diemen windturbines worden gerealiseerd. Op basis van een milieueffectrapport moet dan wel zijn gebleken, dat wordt voldaan aan de regels wat betreft milieu, natuur en landschap. Zodra blijkt dat het huidige provinciale verbod is opgeheven, zullen partijen nadere processtappen zetten, waaronder starten met het schrijven van een milieueffectrapport.

Het realiseren van windturbines in het buitengebied van Diemen is van groot belang om de doelstelling ‘energieneutraal in het jaar 2040’ te kunnen halen. Met één windturbine van 3 MW kan elektriciteit worden opgewekt voor circa 1.800 huishoudens. Naar verwachting is er in het buitengebied van Diemen plaats voor drie à vier van zulke windturbines. Als de plannen doorgaan, kan meer dan de helft van de Diemense huishoudens windstroom krijgen van eigen bodem.

De intentieovereenkomst is ondertekend door (vlnr):
  • de heer W. Woldring namens het netwerk Duurzaam Dorp Diemen;
  • de heer Z. van Olst namens Staatsbosbeheer;
  • de heer P. Kist namens de Stichting Vrienden van het Diemerbos;
  • de heer R.P. Grondel namens het college van Burgemeester en wethouders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten