Lokale energie

Windenergie voor Diemen
De Energie-groep is hard bezig met het realiseren van windenergie in de gemeente.  We werken samen met de gemeente, die in december 2010 een structuurvisie heeft vastgesteld  met zoeklocaties voor de plaatsing van windturbines  langs de A9 en tussen de A1 en het spoor.  Dat zijn plaatsen waar er van overlast voor omwonenden niet of nauwelijks sprake zal zijn.  De gemeente is nu bezig om te onderzoeken op welke plekken het kan,  gegeven de beperkingen die bestaande  regelgeving,  grondeigendom en de fysieke omgeving stellen.
Simpel is dat niet – het blijft Nederland – maar de politieke wil is er zowel bij het  college van B&W, als de gemeenteraad.  Alleen moet de provincie nog overtuigd worden, en Duurzaam Dorp Diemen zal zich daarvoor inzetten door in te spreken in de Provinciale Staten.
De gemeente vindt bewonersparticipatie belangrijk, en heeft aangegeven dat dit een van de argumenten zal zijn om voor een exploitant te kiezen.  Wij hebben gesproken met andere initiatieven voor windmolens  (o.a. Onze energie uit Amsterdam-Noord, de Windvogel en Ener.coop), over de opzet van een co-operatie of een andere vorm waarin Diemenaren ook zelf aan de exploitatie en uitvoering kunnen bijdragen,  daarin financieel kunnen deelnemen of de stroom kunnen afnemen.
Er blijken vele wegen te zijn die naar Rome leiden.  DDD zoekt naar die vorm die het beste bij Diemen past. Een adviesbureau ondersteunt ons  bij het  kiezen tussen de verschillende exploitatie-mogelijkheden, het opzetten van een goede communicatie, contacten met andere initiatieven en allerlei praktische problemen die zich in het hele traject (zullen) voordoen.Zon op Diemen
Ook gaan we verkennen welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen te laten installeren op de (grote) daken van publieke gebouwen, met een abonnement van de geleverde zonnestroom voor Diemenaren.  Dat biedt kansen voor  mensen die op hun eigen woning zonnepanelen niet of moeilijk kunnen installeren, omdat er te weinig ruimte is of omdat ze huurder zijn en is financieel aantrekkelijk (terugverdientijd 12 a 13 jaar) ook zonder subsidie.
Een dergelijk initiatief wordt al gerealiseerd in Amsterdam-Noord. We zoeken naar Diemenaren die hierin willen investeren.

Biomassa

In 2018 is de energiegroep actief geworden tegen de plannen van Nuon (Vattenfall) om in Diemen een biomassacentrale te plaatsen van 120 MW. Een dergelijke centrale heeft impact op de gemeente en de toch al slechte luchtkwaliteit hier. Daarnaast stoot biomassa meer CO2 uit dan een gascentrale en zelfs meer dan een kolencentrale.

Wat is Piekolie?  
Wat er precies aan de hand is met de olievoorraden is voor de meeste mensen onduidelijk. Over hoeveel jaar is de olie op? Is er een alternatief? Wat gebeurt er als de olie op is? Wat is ‘Peakoil’, in het Nederlands ‘Piekolie‘? Lees hier een samenvatting van Peter Polder (Stichting Peakoil Nederland).

Contactpersoon energiegroep: Willy Woldring