Lokale energie

Windenergie voor Diemen
De Energie-groep is vanaf 2008 al bezig met het realiseren van windenergie in de gemeente. De teenwerking van de provincie heeft de plannen in de ijskast doen belanden. Met het nieuwe beleid van de nieuwe coalitie is wind weer mogelijk en gaan we verder waar we gebleven waren. We werken samen met de gemeente, die in december 2010 een structuurvisie heeft vastgesteld  met zoeklocaties voor de plaatsing van windturbines langs de A9 en tussen de A1 en het spoor. Dat zijn plaatsen waar er van overlast voor omwonenden niet of nauwelijks sprake zal zijn. De gemeente is nu bezig om te onderzoeken op welke plekken het kan, gegeven de beperkingen die bestaande regelgeving, grondeigendom en de fysieke omgeving stellen.
De gemeente vindt bewonersparticipatie belangrijk, en heeft aangegeven dat dit een van de argumenten zal zijn om voor een exploitant te kiezen. Wij hebben gesproken met andere initiatieven voor windmolens (o.a. Onze energie uit Amsterdam-Noord, de Windvogel en Ener.coop), over de opzet van een co-operatie of een andere vorm waarin Diemenaren ook zelf aan de exploitatie en uitvoering kunnen bijdragen, daarin financieel kunnen deelnemen of de stroom kunnen afnemen.
Er blijken vele wegen te zijn die naar Rome leiden. DDD zoekt naar die vorm die het beste bij Diemen past. Een adviesbureau ondersteunt ons bij het  kiezen tussen de verschillende exploitatie-mogelijkheden, het opzetten van een goede communicatie, contacten met andere initiatieven en allerlei praktische problemen die zich in het hele traject (zullen) voordoen.Zon op Diemen
Er zijn veel daken in Diemen waarop zonepanelen neergelegd kunen worden. De gemeente geeft wat dat betreft het goede voorbeeld met zonepanelen op de sporthal, de gemeentewerf, en enkele andere gemeentelijke gebouwen. Er is lange tijd subsidie geweest, maar zonepanelen hebben geen subsidie meer nodig om rendabel te zijn. Daarnaast is er sinds 2018 ook een coöperatie die zonnepanelen neerlegt op grote daken, die vervolgens door inwoners van Diemen en omgeving gekocht kunnen worden. Dat heet de postcoderoosregeling. De coöperatie heeft een eigen website en bestuur: Ecostroom.nu.

Biomassa

In 2018 is de energiegroep actief geworden tegen de plannen van Nuon (Vattenfall) om in Diemen een biomassacentrale te plaatsen van 120 MW. Een dergelijke centrale heeft impact op de gemeente en de toch al slechte luchtkwaliteit hier. Daarnaast stoot biomassa meer CO2 uit dan een gascentrale en zelfs meer dan een kolencentrale.