Duurzaam Dorp Diemen

Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht!

Duurzaam Dorp Diemen (voorheen Diemer Klimaatnetwerk) is een groeiende groep Diemenaren die werken aan onderwerpen als energiebesparing, duurzame energie, energietransitie, CO2 reductie, circulaire economie, lokaal voedsel, duurzaam vervoer. Met grote en kleine lokale initiatieven willen we ertoe bijdragen dat onze gemeenschap duurzamer en onafhankelijker van fossiele grondstoffen wordt.

DDD stand in het Diemer winkelcentrum, actie 2011
De aarde warmt op en de immense uitstoot van broeikasgassen draagt daar in grote mate aan bij. Belangrijke grondstoffen als olie, gas en metalen raken uitgeput. Nietsdoen is geen optie meer als we onze mooie planeet voor toekomstige generaties leefbaar willen houden.

In december 2008 zijn we van start gegaan. Het netwerk bestaat uit ruim 100 leden waaronder een aantal mensen die ook beroepsmatig met duurzaamheid bezig zijn.
  • We werken aan bewustwording, organiseren acties en ondersteunen de gemeentelijke plannen voor een energieneutraal Diemen in 2040.
  • Vanuit ons netwerk zijn onder andere het Repair Café en buurtmoestuinen ontstaan.
  • We organiseren filmavonden, discussieavonden en buurtbijeenkomsten.
  • We zijn onafhankelijk, werken alleen met vrijwilligers en zijn niet verbonden aan een politieke of andere organisatie. Wel steunen we Daarom Duurzaam Diemen.
Een netwerk voor de toekomst

DDD is een los netwerk waarbij iedere Diemenaar zich gratis kan aansluiten. Iedereen kan met zijn/haar eigen kwaliteiten een rol spelen in de transitie naar een Duurzaam Dorp Diemen. Ook scholen, verenigingen, ondernemers, kerken, kunstenaars en natuurlijk het Diemense gemeentebestuur willen we graag met elkaar verbinden.

tipping point...
Wil je meedoen?

Het DDD is geen vereniging en kent ook geen betaald lidmaatschap. Meedoen is simpel: stuur ons een e-mail, dan zetten we je op onze mailinglijst en blijf je voortaan op de hoogte van onze activiteiten. Als je vervolgens actief wilt worden in een van de werkgroepen of naar een bijeenkomst wilt komen, dan kan dat altijd. Je kunt je ook abonneren op dit blog of op ons twitterkanaal (twitter.com/duurzaamdorpdmn). We nemen je graag op in onze email lijst. Dan wordt je op de hoogte gehouden over duurzaam Diemen.