Duurzaam Dorp Diemen

Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht!

DDD (voorheen Diemer Klimaatnetwerk) is een groeiende groep van Diemenaren die werken aan bewustwording rond onderwerpen als energiebesparing, duurzame energie en CO2 reductie. Met grote en kleine lokale initiatieven willen we ertoe bijdragen dat onze gemeenschap duurzamer en onafhankelijker van fossiele grondstoffen wordt.

DDD stand in het Diemer winkelcentrum, actie 2011
De aarde warmt op en de immense uitstoot van broeikasgassen draagt daar in grote mate aan bij. Belangrijke grondstoffen  als olie, gas en metalen raken uitgeput. Nietsdoen is geen optie meer als we onze mooie planeet voor toekomstige generaties leefbaar willen houden.

In december 2008 zijn we van start gegaan. Het netwerk bestaat inmiddels uit ruim 90 leden waaronder een aantal mensen die ook beroepsmatig met duurzaamheid bezig zijn.
  • We werken aan bewustwording, organiseren acties en ondersteunen de gemeentelijke plannen voor een energieneutraal Diemen in 2040.
  • We organiseren filmavonden, discussieavonden en buurtbijeenkomsten.
  • We zijn niet verbonden aan een politieke of andere organisatie.
Een netwerk voor de toekomst

DDD is een los netwerk waarbij iedere Diemenaar zich gratis kan aansluiten. Iedereen kan met zijn/haar eigen kwaliteiten een rol  spelen in de transitie naar een Duurzaam Dorp Diemen. Ook scholen, verenigingen, ondernemers, kerken, kunstenaars en natuurlijk het Diemense gemeentebestuur willen we graag met elkaar verbinden.

tipping point...
Wil je meedoen?

Het DDD is geen vereniging en kent ook geen betaald lidmaatschap. Meedoen is simpel: stuur ons een e-mail, dan zetten we je op onze mailinglijst en blijf je voortaan op de hoogte van onze activiteiten. Als je vervolgens actief wilt worden in een van de
werkgroepen of gewoon naar een filmavond wilt komen, dan kan dat altijd. Je kunt je ook abonneren op onze blog of op ons
twitterkanaal (twitter.com/duurzaamdorpdmn). We nemen je graag op in onze email lijst. Dan wordt je op de hoogte gehouden over duurzaam Diemen. Stuur dan ook een email!