15 februari 2020

Duurzaam Dorp Diemen vertegenwoordigt de federatie tegen biomassacentrales in Potkaars

Evert Kuiken van Duurzaam Dorp Diemen heeft de federatie tegen biomassacentrales vertegenwoordigd in een uitzending van De Potkaars.

Wil je weten waarom biomassa niet goed is, wat de federatie allemaal doet, landelijk, tegen biomassacentrales, waar je allemaal rekening mee moet houden bij biomassa en nog veel meer, luister/kijk dan deze podcast.

Fijnstof meten: het kan heel eenvoudig

Het gevaar

Een van de grote nadelen van biomassa is dat het veel fijnstof produceert. Fijnstof is een belangrijke doodsoorzaak, er overlijden meer mensen door het inademen van fijnstof dan door roken. Hoe kleiner het fijnstof, hoe groter het risico: de kleinste fijnstof deeltjes gaan zelfs door je huid heen en komen in je bloed en daarmee in je hersenen.

Wat is fijnstof

Fijnstof zijn alle deeltjes die in de lucht blijven hangen. Hoe groter de deeltjes, hoe eerder ze op de grond terecht komen en de kans op inademen en daarmee het risico op gezondsheidsklachten kleiner wordt. De grootte wordt gemeten in PM, Particle Matter en uitgedrukt in micrometer, µm, een duizendste millimeter. Er zijn normen voor PM10 (deeltjes kleiner dan 10 micrometer) en PM2.5 (kleiner dan 2,5 µm). Voor PM 10 is de norm jaarlijks gemiddeld niet meer dan 40 µgram per kubieke meter (m3) en niet meer dan 35 overschrijdingen van 50 µg/m3 per dag. Voor PM2.5 moet het jaarlijks gemiddelde onder 25 µg/m3 blijven. Het WHO hanteert overigens normen die veel strenger zijn. Nederland voldoet niet aan die WHO normen.

Ultrafijnstof

Daarnaast is er nog ultrafijnstof. Dat is stof kleiner dan 0,1 µm. Dat is nog veel gevaarlijker, blijkt uit onderzoek. Helaas bestaan er voor ultrafijnstof nog geen normen.

Meten

Fijnstof wordt gemeten door o.a. de GGD en het RIVM. Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in grote delen van Nederland niet goed is. Bovendien wordt er niet op heel veel plekken gemeten.

Je kunt zelf ook fijnstof meten. Daarvoor bestaan min of meer kant en klare meetsystemen. Duurzaam Dorp Diemen heeft zo'n systeem in elkaar gezet en meet sinds eind 2019 de hoeveelheid fijnstof (PM10 en PM2.5) in Diemen. Ultrafijnstof is met simpele apparatuur niet goed te meten.

Metingen in Diemen

Uiteraard zijn we deze metingen gestart nadat duidelijk werd dat er biomassa verbrand zal gaan worden in Diemen. Maar ook omdat gebleken is dat de gemeente zelf de luchtkwaliteit niet continu meet. Ook verkeer zorgt namelijk voor veel fijnstof. Om nu te kunnen aantonen hoeveel slechter de luchtkwaliteit wordt in Diemen nadat de biomassaketel en -centrale in werking zijn gezet, zijn we nu alvast gaan meten.
En omdat bij die metingen de temperatuur en luchtvochtigheid een rol spelen, worden die ook gemeten.

Wat je bijvoorbeeld kunt zien is de enorme hoeveelheid fijnstof tijdens de jaarwisseling.
En dat koud weer meer fijnstof betekent. Mede doordat op die momenten mensen vaker hun open haard aan zetten, wat veel fijnstof uitstoot betekent.

Zelf meten

Wil je zelf ook zo'n meetsysteem hebben, meld je dan aan bij Duurzaam Dorp Diemen. Je kunt het ook helemaal zelf regelen.

24 januari 2020

Energie besparen met behulp van een online gameDe Universiteit Utrecht onderzoekt of mensen geholpen kunnen worden met energie besparen via een spel, "serious gaming". Diemense huishoudens kunnen daaraan meedoen en een dinerbon van 150 euro winnen. Naast natuurlijk de besparing die je realiseert door aan het spel mee te doen. Doel is 15% besparing, wat neerkomt op nog eens tientallen euro's.

Wil je meedoen, kijk dan op de site Daarom Duurzaam Diemen. Daar kun je je ook aanmelden. Hou er wel rekening mee dat je een slimme meter moet hebben en je (nog) geen zonnepanelen mag hebben.

23 januari 2020

Internationale NGO's doen beroep op Nederlandse overheid:

'Verbeter de transparantie in het onderzoek naar biomassa en weeg alle bewijsvoering mee'

21 januari 2020 - door Rita Frost

Enkele dagen voor publicatie van de eerste resultaten en belangrijkste conclusies van een onderzoek over de beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), stuurden meer dan 20 NGO's uit met name de Verenigde Staten en Estland een formeel verzoek om de resultaten van hun rapporten op te nemen in het onderzoek en het verslag ervan ook in het Engels te publiceren. 

Bossen in de Verenigde Staten en Estland zijn de belangrijkste locaties waar Nederland zijn biomassa voor houtpellets vandaan haalt om deze te verbranden in elektriciteits- en warmtecentrales en daarmee op industriële schaal elektriciteit en warmte te produceren. Na de conclusie van het onderzoek dat het PBL in maart uitbrengt, zal de Sociaal-Economische Raad (SER) die resultaten gebruiken om normen vast te stellen waaraan biomassa dient te voldoen.

In het formele verzoek leggen de NGO's duidelijk uit waarom ook niet-collegiaal getoetst bewijsmateriaal in aanmerking moet worden genomen. Door de jaren heen is namelijk het wetenschappelijk onderzoek beperkt geweest.
Over het algemeen wordt de herkomst van de pellets die de Nederlandse centrales gebruiken niet eenduidig vastgesteld. Ook de toegepaste houtkapmethoden worden onvoldoende onderzocht, noch wordt de directe impact vastgesteld die deze houtkap heeft op bossen waar het pellethout uit afkomstig is. Dit bewijsmateriaal is bijna uitsluitend verzameld en verspreid door de waakhonden van NGO's (1), community group citizen science (2,3) en prominente media (4, 5, 6, 7).

Bovendien heeft het PBL eerdere verzoeken om de resultaten in het Engels te publiceren naast zich neergelegd. Met oog op transparantie en beoordeling van de resultaten van de gezamenlijke onderzoeksmissie, vragen de Amerikaanse en Estse NGO's nu formeel dat het PBL de resultaten ook in het Engels publiceert om zo internationaal onderzoek door niet-Nederlandstalige wetenschappers en NGO's mogelijk te maken. Het verzoek daartoe is hier te bekijken.

Het gebrek aan transparantie, beperkingen in bewijsvoering en het beperkt betrekken van onafhankelijke wetenschappers bij het onderzoek was voor veel partijen onbevredigend.
Martijn Katan, biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maakte oorspronkelijk deel uit van het onderzoek, maar trok zich juist om deze reden terug (8).

---
1. Biomass Investigation booklet 
2. Air Quality Fact Sheet 
3. Environmental Integrity Project Biomass Report 
4, Zembla: Bossen als brandstof (March 22, 2017)
5. TV2 reveals climate control errors (September 10, 2019) 
6. Channel 4 News, Dispatches, Forests in the U.S. cut down and burnt (2018)
7. Washington Post: How Europe’s climate policies led to more U.S. trees being cut down (2015)
8. “Feiten zoeken zonder werkelijkheid” NRC 

Bron: Dogwood Alliance