15 februari 2019

Zorgen van Diemen en omliggende gemeenten over komst biomassacentrale niet weggenomen

Maandag 11 februari - De informatieavond werd drukbezocht. Specialisten van NUON en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG) lichtten tijdens de door NUON georganiseerde inloopavond aanwezigen voor en beantwoordden vragen. 


Kaart NUON centrale, Amsterdam-Noord, Zuid-Oost, Weesp, Abcoude, Muiden, Muiderberg, Naarden, Bussum
Met deze avond voldeed het bedrijf aan zijn wettelijke informatieverplichting. Een rijkelijk laat moment in de gehele procedure, maar passend in het gehele -trage- publicatieproces over uitbreidingsplannen rondom de Diemer centrale. Een vaker toegepaste en beproefde methode om eventuele weerstand tegen de bouwplannen zo gering mogelijk te houden.

Negatieve effecten voor volksgezondheid en natuur
Veel inwoners van Diemen en gemeenten in de regio maken zich grote zorgen over de komst van een biomassacentrale op het NUON terrein in Diemen, het effect van de uitstoot op de volksgezondheid en op de Natura-2000 gebieden in de omgeving. De kaart van de Noord-Hollandse gebieden was ten tijde van publiceren van dit artikel overigens niet bereikbaar.

Gevreesd wordt dat de luchtkwaliteit in de regio nog verder zal afnemen door de stook van de biomassa, maar ook door de aangekondigde toename van het vrachtverkeer met minimaal 50 extra verkeersbewegingen voor aanvoer van de houtpellets naar het NUON terrein. 
Saillant detail: de buurgemeenten moesten via de pers en door bezorgde groeperingen binnen Diemen op de komst van de warmtecentrale worden gewezen. Provincie, NUON noch de gemeente Diemen informeerde de buurgemeenten actief over de inmiddels vergevorderde plannen. Zo bouwt Muiden, nota bene onder de rook van de NUON centrale, de nieuwbouwwijken 'De Krijgsman' en 'Het Kruitbos' met daarin onder meer een school, kinderopvang en sportaccommodatie.


Kaart omgeving NUON centrale Diemen en Muiden, Krijgsman, Kruithof
Boterzachte 'garanties'
NUONs PR mensen legden aanwezigen uit dat de biomassa afkomstig zal zijn uit verantwoord beheerde bossen. Volgens NUON controleert een onafhankelijke partij op een groot aantal criteria om de duurzaamheid van de grondstof te borgen. 
NUON: "De bandstof is straks traceerbaar naar het bos waar de biomassa vandaan komt. Er wordt niet méér biomassa geoogst dan erbij groeit. Koolstofvoorraden zullen zo behouden blijven of zelfs groeien. Beheer en houtkap zal men uitvoeren volgens een professioneel plan met aandacht voor behoud van biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit."
NUON verdedigt zijn plannen dus met boterzachte en nauwelijks controleerbare kwaliteitsgaranties. Precieze locaties van 'houtoogst' en namen van partijen die alle controles gaan uitvoeren kan of wil NUON niet geven. 

Bovendien, het zal nog tientallen jaren duren voor eventueel nieuw aangeplante bossen weer grotere hoeveelheden CO2 gaan opnemen. Tot die tijd spuiten we dus juist extra en vooral niet minder CO2 in de lucht. Op de vraag hoe we dan op korte termijn onze CO2 uitstoot zouden kunnen minderen kon NUON geen antwoord geven.


Kaart NUON centrale, IJburg en Diemen
Onwaarheid
Duurzaam Dorp Diemen betrapte één voorlichter ook op een feitelijke onjuistheid: hij beweerde met droge ogen dat een gasgestookte centrale vele malen meer CO2 uitstoot zou geven dan een biomassacentrale (dat is absoluut onjuist!). Voorts werd zonder nadere uitleg doorverwezen naar 'informatie over de warmtecentrale' op de website van de gemeente Diemen.

Tijdens de inloopavond gaf de OD-NZKG informatie over de planning van de procedure. De Diemer gemeenteraad stemde eind januari in -onder protest- met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Daarmee maakte zij -met het mes op de keel: een dreigende schadeclaim van NUON voor het mislopen van de SDE+ subsidie (hoezo democratie?)- de weg vrij voor het in werking treden van de wettelijk verplichte procedure. 

Indienen zienswijzen en bezwaren
Vanaf 18 februari kunnen gedurende 6 weken alle belanghebbende partijen, gemeentelijk, regionaal, nationaal en internationaal, bezwaren indienen tegen uitvoering van NUONs plannen. 
De meeste kans op honorering maken bezwarende visies op het thema 'goede ruimtelijke ordening'. Maar ook andere goed onderbouwde visies zijn zeer welkom.

Tekenen van petitie tegen de bouw van de centrale.

9 februari 2019

Radio-interview met initiatiefneemster petitie

Op maandag 11 februari interviewt 'Nieuws en Co' Maaike Hillebrand, initiatiefneemster van de petitie tegen de biomassacentrale Diemen (inmiddels 4240 keer ondertekend). Ook Evert Kuiken en wethouder Jorrit Nuijens komen aan het woord.
11 feb. Radio 1, 16:45-17:00 uur

Vattenfall in opspraak - NRC: ‘Schending EU-regels bij aanbesteding in Nederland’

Energiereus Vattenfall, sinds 2009 eigenaar van Nuon, schond bij bouw en renovatie van gascentrales in Nederland en Duitsland herhaaldelijk Europese aanbestedingsregels en de eigen gedragscode. Dit blijkt uit onderzoek van NRC, het Duitse weekblad Der Spiegel en Zweeds dagblad Dagens Nyheter naar gascentrales van het Zweedse staatsbedrijf in Amsterdam, Diemen, Velsen, Hamburg en Berlijn.

7 februari 2019

Buurgemeente Diemen wil biomassacentrale stoppen

De gemeente Gooise Meren is, volgens een verklaring aan de raad, zowel door de gemeente Diemen als de provincie Noord-Holland niet actief geïnformeerd over de plannen voor de NUON biomassa warmtecentrale. “De zorg voor de gezondheid van onze inwoners weegt zwaar. Het is niet verstandig om goedkeuring te geven aan de bouw van een biomassacentrale, zolang er geen afdoende garanties zijn omtrent de schadelijke milieuaspecten,” schrijven B&W van Gooise Meren.
Bron: Diemerkrant.nl

2 februari 2019

Raad geeft concept verklaring van geen bedenkingen af

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 januari 2019 besloten om een concept verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan van Nuon om naast de huidige gascentrales een biomassacentrale van 120 MW te bouwen.

1 februari 2019

Nuon organiseert inloopavond over biomassacentrale

Nuon/Vattenfall organiseert op maandag 11 februari een inloopavond over de biomassacentrale in Diemen. De bijeenkomst wordt gehouden in Theater de Omval en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Aan de orde komen de thema's: luchtkwaliteit en geluid, herkomst van de biomassa, verduurzaming stadswarmte, de rol van biomassa, de planning en het proces.

Iedereen is welkom. Er zijn specialisten aanwezig die de aanwezigen een toelichting zullen geven en vragen zullen beantwoorden.

Bron: Diemer Nieuws | vr 1 feb 2019