9 augustus 2019

Stoken we ons geld op of investeren we het in de toekomst?

Nuon / Vattenfall geeft diverse redenen waarom de bouw van een biomassacentrale in Diemen nodig is.

  1. Men wil het warmtenet verduurzamen en warmte uit biomassa is officieel duurzaam.
  2. Men wil van het gas af.
  3. Alternatieven zijn er nog niet.

Op deze argumenten is flink wat af te dingen. Om met de laatste te beginnen: allerlei alternatieven worden in sneltreinvaart gerealiseerd. Zonder deelname van Nuon (en Diemen) helaas. Zie dit bericht over aquathermie in de nieuwbouwwijk Blaricummermeent. "In Nederland zou 40 procent van de bebouwde omgeving zijn warmte kunnen verkrijgen via deze techniek, stellen onderzoeksbureaus CE Delft en Deltares." En nog dichterbij wordt ook het hele Strandeiland van IJburg van warmte voorzien uit aquathermie. Toegegeven, dat zijn nieuwbouwwijken. Maar Diemen bouwt toch ook flink bij?

Nuon zegt dan "ja, maar dat is lage temperatuur warmte en ons net is hoge temperatuur. Daar kun je geen lage temperatuur warmtebronnen op aansluiten: dat kost veel geld". Ook hier weer is geld het argument om milieuvervuiling maar voor lief te nemen. (Vliegveld Lelystad moet er komen, want het levert geld op, snelwegen moeten breder want files kosten geld, etc. etc.). Hoe lang pikken we dat nog? Als het aan Duurzaam Dorp Diemen ligt, pikken we het niet meer.

Hoge temperatuur warmtenetten zijn niet meer van deze tijd. Hoge temperatuur warmtebronnen zijn er steeds minder: we gaan immers de verbranding (van fossiele brandstoffen en afval) afbouwen, omdat er zoveel CO2 bij vrij komt. Hoge temperatuur warmtenetten hebben daarnaast ook een hoger verlies. En woningen hebben geen hoge temperatuur warmte nodig: nu al niet, in de toekomst, als ze nog beter geïsoleerd zijn (en de buitentemperatuur hoger is...) al helemaal niet meer. Nuon kan dus beter investeren in lage temperatuur warmtenetten.

Er schijnt in Diemen een datacenter te komen. Naast de Nuon centrale notabene. In de Watergraafsmeer gaan ze van het bestaande datacenter in het Science Park de restwarmte gebruiken voor de verwarming van huizen. In Amsterdam en Haarlemmermeer mogen datacenters alleen nog gebouwd worden als ze die restwarmte gratis beschikbaar stellen. Hoe zou dat in Diemen gaan? Aan de Wenckebachweg (industrieterrein bij het Amstelstation, Amstel III, of hoe het ook mag heten) staan al twee datacenters. Die warmte zou ook naar Diemen of, beter, Duivendrecht getransporteerd kunnen worden.

Een goede documentaire over de groei van datacenters en het hergebruik van de geproduceerde warmte in warmtenetten in, notabene, Zweden (thuisland van Vattenfall) is al ruim een jaar geleden gemaakt door de ZDF.

Waarom doen Nuon / Vattenfall niet hetzelfde als ze in Zweden doen: goed nadenken over duurzame oplossingen en deze realiseren?

Geld...

300 miljoen om precies te zijn.

20 juli 2019

Internationaal protest tegen het Nederlandse bio-energiebeleid

Drie internationale experts op het gebied van bio-energie bezoeken Nederland om te protesteren tegen het Nederlandse bio-energiebeleid. Rita Frost (Dogwood Alliance), Peg Putt (Tasmania Greens) en Almuth Ernsting (Biofuelwatch) bezoeken Nederlandse NGO's, pers en politici. 

Op zaterdagavond 27 juli 2019 is er een filmvoorstelling van de film Burned, are trees the new coal? in Amsterdam.

De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A sessie en een discussie met de drie internationale experts. 

De Amercentrale in St Geertruidenberg zal jaarlijks 2,5 miljoen ton houtpellets en de RWE centrale in Eemshaven jaarlijks 1,6 miljoen houtpellets verbranden. Samen 4,1 miljoen ton.
Daarnaast zal straks de geplande biomassacentrale Van Nuon/Vattenfall in Diemen alleen al 0,2 miljoen ton houtpellets per jaar voor zijn rekening nemen. Deze centrale is slechts één van de 42 die in Nederland reeds in bedrijf zijn en de 20 die gepland staan.

De houtpellets worden geïmporteerd uit bossen in de Verenigde Staten en de Baltische staten. De experts vrezen verdere ernstige verwoesting van de bossen.
Frost, Putt en Ernsting bezoeken in juli verschillende Europese landen.Zaterdag 27 juli 2019 van 19:00 - 21:30 uur
Film: Burned – Are Trees the new Coal?
Locatie: NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam.

"Burned - Zijn bomen de nieuwe steenkool?" is een bekroonde documentaire die de vernietiging van Amerikaanse bossen voor biomassa-energie onthult, waarvan een groot deel wordt verscheept naar Europese elektriciteitscentrales, waaronder die in Nederland. Het onderzoekt de lacunes in het beleid, de enorme subsidies en de greenwashing van de biomassa-energiesector - en vraagt ​​hoe energiebedrijven er in zijn geslaagd om royale subsidies voor hernieuwbare energie aan te trekken voor deze zeer CO2-rijke energievorm.

Q&A en discussie
De filmvertoning wordt gevolgd door een Q & A en een discussie met drie internationale experts in bio-energie:
Rita Frost, gevestigd in North Carolina, werkt samen met Dogwood Alliance en NGO's die de biodiversiteit van bossen in de regio willen beschermen tegen vernietiging, in toenemende mate voor export van pellets. Dogwood Alliance werkt nauw samen met gemeenschappen die zijn getroffen door houtpelletfabrieken en de vervuiling en vernietiging van bossen die ze veroorzaken.
Peg Putt, een boscampagnevoerder uit Tasmanië met een lange staat van dienst, is voorzitter van een internationale werkgroep voor biomassa van NGO's, georganiseerd door het Environmental Paper Network, een netwerk van meer dan 140 NGO's wereldwijd.
Almuth Ernsting, gevestigd in Schotland, werkt sinds 2006 samen met de in Engeland/Verenigde Staten  gevestigde campagneorganisatie Biofuelwatch aan onderzoek, bewustwordingscampagnes en belangenbehartiging met betrekking tot de impact van diverse vormen van grootschalige bio-energie.

14 juli 2019

Feestelijke verstoring van de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli deelden vreedzame demonstranten een oproep uit. Hieronder de volledige tekst.

FEESTELIJKE VERSTORING RAADSBESLUIT

De bewoners van Diemen, Amsterdam en de meerderheid van deze Raad wil geen Biomassacentrale. Toch voelt het college zich genoodzaakt om toch een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven. Wij, Code Rood Amsterdam, en de bezorgde burgers van Amsterdam en Diemen kunnen niet toestaan dat dit besluit op deze manier genomen moet worden.

Wij staan net als u voor een eerlijk en rechtvaardig proces als het gaat om de toekomst van onze kinderen, onze leefomgeving en de natuur. Het is echter niet eerlijk, rechtvaardig of zelfs democratisch, wanneer verkozen vertegenwoordigers onder dreiging van schadeclaims worden gedwongen om (met tegenzin) mee te werken aan de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland. Dat heeft met de rechtstaat weinig te maken.

Ontbossing is geen Klimaatoplossing
De mensen die nu op aarde leven, en de bestuurders die nu aan de knoppen zitten, hebben een kleine 12 jaar om catastrofale klimaatverandering nog tegen te gaan. Toch is Vattenfall bereid om tot 2045 gigantische hoeveelheden CO2 in de atmosfeer uit te stoten. De enige motivatie hiervoor is het maken van winst op kosten van de belastingbetaler, en ten koste van het klimaat. Het sluiten vaneen convenant met dit bedrijf druist in tegen het goed fatsoen en een open, democratisch bestuur.

Deze demonstratie is geen aanklacht aan uw adres, het is een steunbetuiging, en een uitnodiging om onderdeel te zijn van een institutionele omslag naar een eerlijke en meer rechtvaardige samenleving. Ook willen we een duidelijk signaal afgeven aan de landelijke politiek dat gemeentes met het huidige beleid in een onmogelijke positie worden gedwongen en niet meer in staat zijn de belangen van burgers te dienen, laat staan een rechtvaardige energietransitie te realiseren.

Met deze actie willen wij laten zien dat de tijd van vrijblijvende afspraken en gerommel in de marge is afgelopen. De tijd is aangebroken om echte eisen te stellen. 'Buisiness as usual', maar ook 'politics as usual' zijn niet genoeg om de verandering in gang te zetten die nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat willen we met deze actie bereiken?
1. Wij eisen van Nuon / Vattenfall dat zij (publiekelijk) toezeggen dat er geen schadeclaim wordt ingediend als de Gemeenteraad er voor kiest om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.
2. Tot die tijd is een eerlijk en democratisch proces niet mogelijk, en vragen wij deze gemeenteraad niet te participeren aan dit schadelijke proces. Wij willen u overtuigen vanavond niet te stemmen en huiswaarts te keren.
3. Deze beslissing moet weg bij het omgevingsloket Noordzeekanaalgebied Povincie NH en terug worden gegeven aan de lokale volksvertegenwoordigers. 
4. Stop met het maken van vrijblijvende afspraken met fossiele energiebedrijven en begin met wetten en regels te implementeren die CO2 en andere schadelijke stoffen echt terugdringen.

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,
CODE ROOD AMSTERDAM

NRC: Kan Diemen onder biomassa uit?

Omwonenden en activisten verzetten zich tegen een biomassacentrale in Diemen – en vinden daarbij de VVD aan hun zijde.

Heel vaak komt het niet voor, dat de VVD en milieuactivisten elkaar vinden, vóór schone energie, het milieu en het terugdringen van fijnstof. En ook zelden zetten ze zich daarmee scherp af tegen GroenLinks.


Maar in Diemen, vlak naast Amsterdam, gebeurt „politiek gezien wel iets merkwaardigs”, erkent VVD-raadslid Bert Timmer. Zijn partij keert zich, gesteund door milieuactivisten, tegen de komst van een biomassacentrale in de gemeente. En de linkse coalitie wordt door diezelfde activisten juist fel aangevallen, omdat ze de komst van de centrale níet blokkeert.


Deze donderdag stemt de gemeenteraad over het afgeven van een zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) voor de vergunning. Volgens de linkse coalitie (GroenLinks, D66, PvdA) zijn er geen juridische mogelijkheden de verklaring te weigeren. Maar (een deel van) de oppositie betwist dat, en vindt dat de gemeente juist wel stelling moet nemen.


Bron: NRC 11 juli 
Op 4 juli spraken 13 mensen in bij de informerende raadsvergadering.
Dit waren de standpunten van de partijen:


Het college (de wethouder) ziet geen reden om de verklaring niet af te geven en adviseert de raad de VVGB wèl af te geven en zegt daar bij: "anders dient Nuon/Vattenfall een enorme schadeclaim in, maar dat moet u direct maar weer vergeten..." 


Reacties van de partijen daarop?
PvdA: oké, dus we geven de verklaring af.
Leefbaar Diemen: eh, nee, slecht idee die biomassacentrale waardoor alle inwoners van Diemen 4 sigaretten per week gaan roken. Niet afgeven.
VVD: slecht idee, die biomassacentrale en er lijken mogelijkheden om te weigeren.
Ouderenpartij: slecht idee, convenant helpt ook niet veel. We stemmen tegen de verklaring.
CDA: we kunnen niet weigeren.
Ons Diemen: slecht idee, we geven de verklaring niet af.
D'66: probeert te berekenen hoeveel risico de gemeente loopt en laat daar de beslissing van afhangen, maar lijkt voor te gaan stemmen.
GroenLinks: voor.

Dat betekent dat de coalitiepartijen (PvdA, D'66 en GroenLinks) het afgeven van de verklaring steunen. Daarmee lijkt er een meerderheid te zijn. 
Tot en met 11 juli werd flink lobbywerk verzet door vele mensen waaronder MOB*, en er is veel argumentatie richting de gemeenteraadsleden gegaan.
Samengevat: Duurzaam Dorp Diemen, IJburg-Amsterdam, en Comité Schone Lucht adviseren om de VVGB te weigeren. 


De kans op een succesvolle claim van Nuon/Vattenfall richting gemeente achten wij nihil, aangezien er ook sprake moet zijn van een definitief verleende natuurvergunning voordat de subsidie verleend kan worden. Indien de provincie toch graag wil dat er een biomassacentrale komt in Diemen, kan zij de gemeenteraad omzeilen door zelf een inpassingsplan te maken. 

De provincie koos ervoor om dit niet te doen. Dit zou mogelijk een grond kunnen zijn voor een claim van Nuon/Vattenfall richting de provincie, niet richting de gemeente Diemen.


Of Nuon/Vattenfall inderdaad een schadeclaim ingediend zou hebben als de verklaring was geweigerd?
Dat wil een woordvoerder niet zeggen. „Wij denken dat we juridisch een goede zaak hebben.” Maar, dit is een statement van een belanghebbende partij die 300 euro subsidie 
te winnen heeft voor een uiterst lucratieve business case. Vattenfall zal dit altijd roepen, zelfs als het een uiterst zwakke positie heeft. Het is gokken wie het eerst met de ogen knippert. Dat was dus Diemen. Helaas. 


Wordt vervolgd.

Dit is een bewerking van een artikel, eerder geplaatst op 11 juli.


*) MOB, Mobilisation for the environment, is de organisatie die op 29 mei jl. bij de Raad van State de rechtzaak won over de PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof) ...De Raad van State verklaarde met twintig uitspraken het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd met het Europees recht. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen niet hadden mogen worden verleend op basis van het PAS. Het gaat vooral over veehouderijbedrijven, maar ook om kolencentrales en biomassaverbrandingsinstallaties.Diemer Nieuws 4 juli - Veel bedenkingen bij plan van Nuon voor biomassacentrale Diemen
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad neemt vanavond besluit over biomassacentrale
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor biomassacentrale

9 juli 2019

Strijden tegen biomassacentrale Diemen: ‘Ons geld wordt verbrand in de oven’

Comité Schone Lucht fel tegen komst biomassacentrale


Nederland moet duurzamer. Geen fossiele brandstoffen meer en van onze aardgasverslaving af. Energiemaatschappij Vattenfall, in Nederland bekend als Nuon, wil daarom zijn op gasgestookte centrale bij Diemen omvormen tot een biomassacentrale, de grootste van ons land. Die moet stadswarmte gaan leveren aan duizenden gezinnen in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere. Dat stuit op groot verzet. Niemand lijkt de centrale te willen, de politiek lijkt buitenspel te staan, maar Nuon zet gewoon door.

Jildert Huitema is bewoner van IJburg, de dichtbevolkte wijk die op een steenworp afstand van de centrale ligt. Hij is fel tegenstander en vormt samen met Fenna Swart Comité Schone Lucht, één van de vele initiatieven die probeert de centrale tegen te houden. ZEMBLA vroeg hem naar de redenen van zijn protest.

“Ik vind het bizar dat wij als burgers via onze energierekening een bijdrage betalen voor ontwikkeling van deze aantoonbaar niet duurzame energie"


Huitema: “Aanvankelijk dacht ook ik dat het een goed idee is om van gas over te gaan naar biomassa. Maar toen ik kritische geluiden hoorde over onder meer gevolgen voor de luchtkwaliteit ben ik mij erin gaan verdiepen, ook omdat mijn jongste dochter astma heeft. Het bleek een veel groter probleem dan ik ooit had kunnen vermoeden, op landelijke schaal.”

"Bomen die CO2 opnemen verbranden om de planeet te redden, zelfs mijn dochtertje van zes vindt het een heel raar idee"


Behalve Nuon zelf, lijkt niemand de centrale te willen. Hoe kan het dat de centrale niet tegengehouden kan worden? Huitema: “Dat heeft mij ook verbaasd. Ik heb een opleiding in staats- en bestuursrecht en vind het bizar om te zien dat democratisch gekozen organen eigenlijk buitenspel staan. Het mandaat ligt bij de omgevingsdienst. Dat is ooit gedaan om dit soort complexe beslissingen niet politiek te maken, maar je ziet nu wat de gevolgen ervan zijn. De politiek staat te juichen dat de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam wordt gesloten, maar staat hier weer langs de zijlijn toe te kijken.”


Bron: Zembla, 8 juli  

4 juli 2019

‘Bomen mogen nooit het vuur op’, vinden de kinderen die protesteren tegen een houtcentrale in Diemen

kindermars naar biomassacentrale Diemen
Tegenstanders van een houtcentrale in Diemen voelen zich gesterkt door het stikstofarrest van de Raad van State. Vandaag lieten de kinderen van zich horen. Morgen vergadert de raad. 

TROUW - 3 juli - Zo’n honderd kinderen lopen over een groen paadje tussen de Amsterdamse wijk IJburg en de naastgelegen gemeente Diemen. “Wat willen wij?”, roept Cain (12) door een megafoon. “Schone lucht!”, schreeuwen de kinderen.

Ze demonstreren tegen de biomassacentrale die energiebedrijf Vattenfall wil bouwen in Diemen. Er zijn kinderen van alle leeftijden, van baby’s in kinderwagens tot tieners met zelfgeschilderde protestborden. Een enkeling legt de mars af per step of fiets.

Met een knuffeleenhoorntje in haar hand huppelt de vierjarige (‘vier en een half!’) Zeina mee naar Diemen. Ze hoorde op school over de mars en wilde meedoen, zegt moeder Natascha Gaasman (37). “Je ziet dat kinderen bewuster bezig zijn met het milieu dan wij vroeger”, zegt ze.

De onzekerheid over de komst van een grote biomassacentrale in Diemen stijgt. De vraag is of de vergunning voor de energiecentrale, die houtstukjes gaat verstoken, nog wel deugt. Daarover ontstond twijfel, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die onlangs de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde. 
Daardoor mogen er geen vergunningen naar projecten die stikstof uitstoten bij beschermde Natura 2000 natuurgebieden. Voor de Nuoncentrale Diemen zijn dit het Naardermeer en het aan de centrale grenzende IJsselmeer.

Bron: Trouw

1 juli 2019

Kinderen lopen voor Schone Lucht


AMSTERDAM- Op 3 juli as. zal de Nationale Kindermars IMPLANTAIR: 1000 stekken voor schone lucht plaatsvinden. De Kindermars is voor iedereen  - kinderen, ouders, vrienden en vriendinnen - die wil lopen voor schone lucht en hiermee Nuon/Vattenfall wil oproepen om de bouw van de grootste biomassacentrale ofwel houtoven in Diemen Amsterdam te staken.


Kinderen hebben recht op schone lucht. Vieze fabrieken naast woonwijken zijn onwenselijk. We moeten bossen koesteren en niet verbranden in biomassacentrales waardoor we de volgende generatie met een nog groter probleem opzadelen. 

De kindermars komt voort uit een initiatief van een basisschoolleerling Cain (12) uit IJburg, om in gesprek te gaan met de directeur van Nuon/ Vattenfall. In dit gesprek vertelde hij de directeur over zijn zorgen over de gevolgen van de vieze uitstoot van een biomassacentrale voor de natuur en het klimaat. Voor de warmtevoorziening van Amsterdam, Almere en voor een klein deel ook Diemen, worden namelijk heel veel bomen gekapt en verbrand. 

Belangrijke vraag was hoe het kan dat Nuon/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland terwijl het vanwege de stikstofuitstoot eigenlijk niet meer mag. Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei jl. mogen bedrijven, maar ook wegen en vliegvelden, die regeling niet meer gebruiken als basis voor een vergunning. Daarnaast heeft Cain in dit gesprek brieven overhandigd van basisscholen en bezorgde schooldirecteuren over het schadelijke effect van de fijnstof, stikstofuitstoot en andere zeer zorgwekkende stoffen op de gezondheid van de kinderen. 

Na afloop van dit gesprek stuurde Cain de directeur een bedankbrief voor het gesprek waarin hij ook zijn teleurstelling uitsprak dat NUON/Vattenfall toch doorgaat met de bouw van deze centrale en niet het geld van de overheid gebruikt voor echte duurzame oplossingen voor energie. Om deze reden heeft hij besloten om een Nationale Kindermars te organiseren, geheten: IMPLANTAIR - #1000stekkenvoorschonelucht. 

Vergunning voor de centrale
De vergunning voor de biomassacentrale is nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemachtigd om dit fitelijk uit te voeren. De gemeenten Amsterdam en Diemen en de Provincie Noord-Holland hebben inmiddels met Nuon/Vattenfall een convenant afgesloten waarbij de negatieve gevolgen van de uitstoot iets worden gecompenseerd. 

De Nationale Kindermars vindt plaats een dag voordat er op 4 juli as. gestemd wordt in de gemeenteraad van Diemen over het wel of niet afgeven van een Verklaring Van Geen Bezwaar. Volgens de gemeente en NUON/Vattenfall zijn er geen (juridische) obstakels meer om deze vergunning niet af te geven. 
De kinderen zijn van mening dat de gemeente en de directeur van Nuon/Vattenfall in het bijzonder de plannen onmiddellijk stop moet zetten nu de Raad van State zich heeft uitgesproken. Andere biomassacentrales in het land zijn om deze reden wel ‘on hold’ gezet maar de grootste van Nederland met de meeste uitstoot niet. Hoe kan dat, vragen ze zich af?

Achtergrond
Nederland heeft een Europese verplichting om in 2023 voor 14% duurzame energie op te wekken. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn. Landelijk is er gekozen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’ in 2020 en Amsterdam moet ‘van het gas af’ in 2040. 
Om deze reden heeft Nuon/Vattenfal aangekondigd de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/ IJburg, te bouwen en zijn de plannen in een vergevorderd stadium.

De geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales staat echter steeds meer ter discussie, op het gebied van uitstoot maar ook de verwoestende effecten hiervan voor de ecologie en biodiversiteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad heeft daarom aangekondigd onderzoek te doen naar biomassa. 
Enkele hoogleraren noemen de inzet op biomassa “een onbegrijpelijk dwaalspoor van het groenste kabinet”. De geplande biomassacentrale van Nuon/Vattenfal zal worden gestookt op geïmporteerde houtpellets, samengeperste korrels hout. Het verbranden van hout geeft echter veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas en steenkool samen. 
Bij de verbranding van biomassa komen verschillende zeer schadelijke stoffen vrij zoals stikstofoxiden, koolmonoxide en fijnstof
Het RIVM heeft vorig jaar aangegeven dat verbranding van biomassa zelfs meer uitstoot geeft dan fijnstof dan steenkool
Toch worden er nu vele biomassacentrales gebouwd in Nederland met subsidie van de overheid (SDE+).

Organisatie
De kindermars is onderdeel van de Art Action: IMPLANTAIR – 1000 stekken voor schone lucht, georganiseerd door Comité Schone Lucht, Amsterdam en Duurzaam Dorp Diemen.

Voor meer info: Comiteschonelucht@gmail.com

Op 3 juli om 14:00 uur start de Kindermars in het Theo van Goghpark

Iedereen die meeloopt wordt gevraagd om iets wits aan te trekken en een stek mee te nemen van een struik of boom. De route van de Kindermars loopt van het park naar de NUON centrale in Diemen en duurt 1 uur. Op de plek van aankomst zullen alle kinderen een lied zingen: 'We hebben bomen nodig om te ademen" en de verzamelde stekken aanbieden aan de directeur van Nuon/ Vattenfall.

23 juni 2019

Basisscholier voelt directeur Nuon aan de tand over biomassacentrale

Cain Swart Scorselo (basisschoolleerling uit groep 8 op IJburg) ging vrijdagmiddag om 16.00 uur in gesprek met Alexander van Ofwegen (directeur Nuon/Vattenfall) over de komst van de grootste Biomassacentrale in Nederland. Dit gesprek vond plaats op het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam. 
Cain overhandigde hem ook brieven  van schooldirecteuren die bezorgd zijn over het schadelijke effect van de fijnstof en stikstofuitstoot op de gezondheid. Cain nodigde Van Ofwegen ook uit om 1000 zogeheten 'stekken' in ontvangst te nemen tijdens de komende Kindermars op 3 juli voor de toegangspoort van Nuon in Amsterdam Diemen, de plek waar de centrale gebouwd gaat worden.

Gevolgen van de PAS uitspraak voor NUON
De vergunning voor de biomassacentrale is nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft dit gemandateerd aan de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De gemeente is momenteel in gesprek met Nuon/Vattenfall om een convenant te sluiten. 

Kindermars
De Kindermars is onderdeel van de 'Art Action: IMPLANTAIR – 1000 stekken voor schone lucht' en wordt georganiseerd door Comité Schone Lucht, Amsterdam, Natuurlijk IJburg, Duurzaam Dorp Diemen en Fossielvrij Amsterdam.

Bron: Diemer Nieuws vrijdag 21 juni

18 juni 2019

Kamervragen over gevolgen vernietiging PAS voor biomassacentrales

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales. (Ingezonden 17 juni 2019)

1. Kent u de berichten ‘Einde soepele stikstofnorm waarschijnlijk ook gevolgen voor de energiesector’ [1] en ‘Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken’? [2]
2. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de lopende vergunningstrajecten van alle biomassacentrales in Nederland?
3. Wat zijn de gevolgen van de PAS-uitspraak voor het vergunningstraject van de biomassacentrale in Diemen?
4. Klopt het dat door een fout uit het verleden Vattenfall/Nuon in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor onder andere stikstof toegewezen heeft gekregen? Maakt de PAS-uitspraak hier een einde aan? 
5. Is het juist dat er voor de bouw van de biomassacentrale in Diemen geen extra depositieruimte is aangevraagd op Natura 2000-gebieden, zoals Vattenfall/Nuon beweert?
6. Moet er naar aanleiding van de PAS-uitspraak nieuw onderzoek komen naar de stikstofdepositie van de geplande biomassacentrale in Diemen? 
7. Moet er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van de biomassacentrale in Diemen, een nieuwe vergunning worden aangevraagd op basis van de Wet natuurbescherming, waarin de recente PAS-uitspraak van de Raad van State is meegenomen? 
8. Klopt het dat bedrijven hun stikstofuitstoot kunnen compenseren door emissierechten te kopen van een ander bedrijf dat stikstof uitstoot en ermee ophoudt? Zo ja, ziet u naar aanleiding van de PAS-uitspraak reden deze gang van zaken te herzien? 
9. Is het juist dat er opnieuw gekeken moet worden naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voordat biomassacentrales in het algemeen vergund kunnen worden? 
10. Deelt u de mening dat de overheid biomassaverbranders jarenlang heeft beloond met vergunningen voor stikstofdepositie die ze niet hadden mogen krijgen en dat de natuur daar de prijs voor heeft betaald? 

[1] Energeia.nl: Einde soepele stikstofnorm: waarschijnlijk ook gevolgen voor energiesector
[2] Duurzaamnieuws.nl: Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale toch doordrukken

13 juni 2019

Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken

Ondanks alle serieuze juridische bezwaren, politiek verzet en volledig ontbreken van maatschappelijk draagvlak, wil Vattenfall / Nuon koste wat kost zijn winstgevende businesscase doordrukken. Op 29 mei deed de Raad van State een 'historische' uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het huidige stikstofbeleid is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Europese regels, zeggen samenwerkende duurzaamheidorganisaties.

Velerlei vergunningstrajecten worden opgeschort met betrekking tot de veeteelt, wegenbouw, industrie, maar ook de Biomassacentrale in Zaanstad. Vattenfall meent echter dat de bouw van de biomassacentrale van Diemen/Amsterdam gewoon kan doorgaan. Door een fout uit het verleden heeft Vattenfall in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor o.a. stikstof toegewezen gekregen, waar nu grif misbruik van wordt gemaakt.
De afgelopen maanden is door verenigde duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam en Diemen actie gevoerd tegen de door Vattenfall geplande grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam.


Onderzoeksresulaten
Vattenfall negeert hiermee de democratisch gekozen gemeenteraden van Amsterdam en Diemen die zich in grote meerderheid/unaniem tegen deze centrale keren. Duurzaamheidswethouder Jorrit Nuijens van Diemen stuurde namens het college een brief aan Minister Wiebes om de miljardensubsidie op biomassa te stoppen. Zijn Amsterdamse collega Marieke van Doorninck beloofde hetzelfde te doen. Tevens ziet een meerderheid van Provinciale Staten de biomassacentrale niet zitten, het standpunt van de nieuwe coalitie moet nog worden afgewacht. Onder druk van de publieke opinie en items van NOS, Nieuwsuur, Een Vandaag en Trouw heeft Den Haag het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar de impact van biomassa op klimaat en luchtkwaliteit. Ook de uitkomst van deze onderzoeken wacht Vattenfall niet af.

Verbijstering
Vattenfall maakt bovendien een cruciale inschattingsfout door niet te luisteren naar zijn klanten, de burgers van Amsterdam en Diemen. Burgers, die door een onderhandse uitruildeal tussen gemeente Amsterdam en Vattenfall verplicht zijn hun warmte bij Vattenfall af te nemen. Deze afnemers hebben via diverse gremia te kennen gegeven dat zij hun huizen niet willen verwarmen met hout dat wordt verbrand in een biomassacentrale die vele malen meer CO2 uitstoot dan gas en bovendien bijdraagt aan de fijnstofdeken. Maar vooral het feit dat in een dichtbevolkt gebied zeer zorgwekkende stoffen zoals kwik, cadmium en dioxines en furanen worden uitgestoot, kan rekenen op ongeloof en verbijstering.

Petities en juridische strijd
Vanuit de verenigde duurzaamheidsorganisaties wordt de druk op Vattenfall nu opgevoerd. Vorige maand op 17 mei is, tijdens de Art Action Zeven zonden van biomassa, die door kunstenaars werd uitgevoerd voor het hoofdkantoor van Vattenfall, de landelijke petitie gestart tegen de miljarden overheidssubsidie op biomassa. De petitie tegen de biomassacentrale in Amsterdam/Diemen, die in februari van dit jaar werd gestart, is 7000 keer getekend. Tevens worden er nieuwe publieksacties voorbereid en is er ook een crowdfunding begonnen voor de juridische strijd.

Petitie: Geen biomassacentrale Diemen / Amsterdam 
Petitie: Stop de subsidie op biomassa centrales

Bronnen: DuurzaamNieuws.nlhttps://www.duurzaamnieuws.nl/vattenfall-nuon-wil-biomassacentrale-diemen-toch-doordrukken/, Comité Schone Lucht Amsterdam

Amsterdam mag windmolens bouwen van nieuw provinciebestuur

Na een jarenlange blokkade mag de gemeente eindelijk nieuwe windmolenparken gaan bouwen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland.

De gemeente Amsterdam mag windmolenparken gaan aanleggen. De provincie Noord-Holland maakt een einde aan het restrictieve beleid voor windturbines, dat ervoor zorgde dat de stad jarenlang geen vergunning kreeg voor windmolenparken, onder meer in het Westelijk Havengebied. 
Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland, dat woensdag in Haarlem werd gepresenteerd. Het vorige provinciebestuur botste herhaaldelijk met Amsterdam, vooral over windmolens en woningbouw. Die twee twistpunten hebben de partijen proberen op te lossen door een knip aan te brengen tussen Amsterdam en de rest van de provincie. Voor windmolens blijft buiten Amsterdam – waar de weerstand groot is – het oude ‘nee, tenzij’-beleid van kracht. In Metropool Regio Amsterdam (MRA) geldt voortaan ‘ja, mits’.

Bron: NRC 12 juni 2019

Duurzaam Dorp Diemen ontwikkelde enkele jaren geleden in samenspraak met de gemeente Diemen plannen voor plaatsing van enkele windmolens. Dit gebeurde in het kader van de ambitie 'CO2-neutraal in 2040'. De plannen werden door de provincie Noord-Holland geblokkeerd, maar komen nu waarschijnlijk weer op tafel.

29 mei 2019

PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt

Fantastisch nieuws! Dit heeft ook gevolgen voor de natuurvergunning van NUON. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 mei 2019).


Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. De besluiten over veehouderijen die in deze uitspraak centraal staan, halen om die reden de eindstreep niet. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Toestemming vooraf…
Het PAS bevat de basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. 
Aan de andere kant bevat het PAS tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Het PAS loopt daarbij dus vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten.

16 mei 2019

Actie tegen de biomassacentrale voor het hoofdkantoor van Nuon/Vattenfall in Amsterdam, 17 mei 9 uur

De Partij voor de Dieren in Amsterdam organiseerde vrijdag 17 mei om 9 uur een zogenaamde "Art Action" bij het hoofdkantoor van Nuon/Vattenfall Nederland, Hoekenrodeplein bij het station Amsterdam Bijlmer Arena. Zie verder Kunste­naars confron­teren Nuon/Vattenfal met Art Action tegen Biomas­sa­cen­trale.

10 mei 2019

Kappen met het convenant

De afgelopen maanden voerde Duurzaam Dorp Diemen in samenwerking met andere lokale duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam actie tegen de komst van de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen. Zij deden dit met zoveel succes dat het onderwerp ook landelijk weer op de kaart staat.

Gezien de massale tegenstand zijn Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) een onderzoek naar biomassa gestart. De organisaties* vragen daarom de betrokken partijen om de onderhandelingen over het convenant per direct te staken. Tevens verzoeken zij om de besluitvorming over de biomassacentrale in Diemen aan te houden, zodat de colleges van Diemen en Amsterdam en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kennis kunnen nemen van de rapporten van de SER en het PBL en deze kunnen voorleggen aan hun volksvertegenwoordigers, voor zij een ingrijpend besluit moeten nemen dat zoveel weerstand oproept.

Unaniem verzet
De Gemeenteraad van Diemen, de Stadsraad van Muiden en de Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost verzetten zich unaniem tegen de komst van de biomassacentrale evenals een meerderheid van Provinciale Staten. Ook tijdens een drukbezochte bijeenkomst op IJburg georganiseerd door critici, bleek dat er grote bezorgdheid leeft onder bewoners van deze gebieden. De weerstand is groeiend, het aantal handtekeningen op de petitie tegen de centrale neemt met de week toe.

Draagvlak voor biomassa: onbekend
Intussen willen bestuurders van Diemen, Amsterdam en Noord-Holland met Nuon/Vattenfall een convenant sluiten over de centrale (Parool 12 april). Dit wekt de indruk dat al zou vaststaan dat de centrale er zal komen, wat voorbarig is. Men onderhandelt zonder kennis van zaken nu de rapporten van de SER en het PBL nog niet klaar zijn. Het geeft daarnaast een verkeerd signaal aan de bezorgde burgers door op de zaken vooruit te lopen.
Over draagvlak voor het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie - zowel warmte als elektriciteit - zou de politiek zich in dit dossier veel drukker moeten maken, aldus de organisaties.


*) De lokale duurzaamheidsorganisaties: Duurzaam Dorp Diemen, Natuurlijk IJburg, Fossielvrij Amsterdam, Comité Schone Lucht Amsterdam-Oost en Ongeruste burgers via de Petitie: Geen Biomassacentrale in Diemen.

7 mei 2019

Aanpak klimaatbeleid kan bij het brandhout

Inzetten op meer biomassa en minder gascentrales: een onbegrijpelijk dwaalspoor van ‘groen’ kabinet.

Het kabinet, de grote energieverbruikers en het VNO-NCW nemen hun eigen klimaatdoelstelling nog steeds niet serieus. 
Over een termijn van ruim tien jaar zal de CO2-uitstoot globaal moeten halveren om de Parijse doelstelling te halen. Uitstel van die uitstootvermindering vergroot het ­risico dat het klimaat met zichzelf op de loop gaat, waarbij optredende veranderingen, zoals het afsmelten van poolkappen en permafrost, de opwarming ongecontroleerd versnellen. 
Daarom is er geen ruimte meer voor verder uitstel van het probleem dat al minstens dertig jaar op de politieke agenda staat.
Lees het hele artikel >>

Bron: Volkskrant 6 mei 2019 door Louise Vet en Klaas van Egmond  

Teken de petitie tegen de biomassacentrale(s)

De teller staat inmiddels ruim boven de 6500 handtekeningen. 
Doe mee en teken ook. 

Het blijkt dat mensen uit het hele land Maaikes petitie
 ondertekenen. Net als deze onderwijzeres tonen zij zich bezorgd over de effecten van de uitstoot van vieze houtrook op onze gezondheid. De 60 meter hoge schoorsteen verspreidt straks de giftige stoffen en fijn stof over een groot gebied, vele malen groter dan Diemen.

Diemen wordt gevraagd om een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven - tekenen bij het kruisje graag - maar de effecten van de houtverbranding stoppen niet bij de gemeentegrens! 

Omliggende plaatsen werden niet geïnformeerd maar zitten samen met Diemen in hetzelfde schuitje. Heel Nederland heeft er straks last van. Luchtvervuiling door paasvuren? Hoezo? 

De biomassa-houtstookcentrales van Nederland (>40 in bedrijf en >20 gepland) branden straks dag en nacht. En hoe de wind ook waait, iedereen krijgt met de uitstoot van hun Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te maken.


Volg Maaikes petitie op Facebook. 
Like deze pagina en nodig vrienden en bekenden uit hetzelfde te doen. En vraag ze óók de petitie te tekenen...

De petitie vind je op: https://geenbiomassacentralediemen.petities.nl/

24 april 2019

Greenpeace dreigt met kort geding: kolencentrales houden zich niet aan de afspraken

Volgens Greenpeace houden drie energiebedrijven zich niet aan de afspraken over biomassa in het Klimaatakkoord van 2013. De milieuorganisatie dreigt met een kort geding als de bijstook van biomassa niet binnen 10 dagen gestopt wordt.

Het gaat om de energiebedrijven RWE, Engie en Uniper. "Milieuorganisaties waren in 2013 al geen voorstander van biomassa, maar gingen schoorvoetend akkoord met een beperkte bijstook daarvan in kolencentrales omdat het akkoord zou leiden tot een doorbraak van windenergie in de Noordzee", vertelt Greenpeace-directeur Joris Thijssen. "De cruciale voorwaarde was wel dat de biomassa uit duurzaam beheerde bossen moest komen."Wat is biomassa?
Biomassa is biologisch materiaal zoals hout, plantenresten of mest. Uit biomassa kan, in de vorm van warmte, energie worden gehaald. Hierdoor is het een alternatief voor fossiele brandstoffen. Voor deze hernieuwbare brandstof kunnen energiebedrijven flinke subsidies krijgen. Er zijn verhitte discussies ontstaan of biomassa wel duurzaam is. Op korte termijn komen er bijvoorbeeld juist meer broeikasgassen vrij, dan bij de verbranding van aardgas.

Bron: 1 Vandaag 24 april 2019

23 april 2019

Kamervragen over de biomassa centrale in Diemen

Partij voor de Dieren heeft op 18 april 2019 onderstaande vragen gesteld aan minister Wiebes:

  1. Is het waar dat gemeente Diemen en de provincie Noord-Holland verplicht zijn in te stemmen met de bouwaanvraag van de grootste biomassacentrale van Nederland als die voldoet aan de wet- en regelgeving, terwijl zij grote zorgen hebben over de luchtvervuiling en de CO2-uitstoot die gepaard gaan met het stoken van (houtige) biomassa? Zo nee, hoe is de situatie dan?
  2. Welke (juridische) middelen hebben provincies en gemeentes om bouwaanvragen voor biomassacentrales af te wijzen op grond van criteria op het gebied van klimaat en/of luchtkwaliteit? Is het waar dat biomassa in feite dubbel wordt gestimuleerd, namelijk via de SDE+-subsidie en door vrijstelling van de CO2-heffing, omdat de CO2-emissie bij verstoken zogenaamd nul is? Zo nee, hoe is de situatie dan?
  3. Kunt u aangeven wat de subsidie voor het stoken van biomassa in grote elektriciteitscentrales per kWh is (uitgesplitst voor de SDE+ en voor het ontbreken van de CO2-heffing)? Wat is de subsidie per kWh voor kleinere biomassacentrales, die een lager elektrisch rendement hebben?

14 april 2019

Is dit de angst van Jorrit Nuijens?

Bedrijven worden door ISDS rijk op kosten van belastingbetaler.

In 2016 gingen er in heel Europa, ook in Nederland, vele tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP), met name tegen de ISDS-clausule die in het verdrag zou worden opgenomen. Meer dan drie miljoen Europeanen tekenden het burgerinitiatief tegen TTIP. Het verdrag is inmiddels op de lange baan geschoven.


Problem unsolved
Daarmee is het probleem nog niet opgelost: Nederland heeft op dit moment investeringsverdragen (met ISDS) getekend met bijna 100 landen. Daarnaast is Nederland lid van het Energy Charter Treaty, wereldwijd het meest gebruikte verdrag op basis waarvan energiebedrijven schadeclaims ter waarde van tientallen miljarden tegen overheden hebben uitstaan.

Eyeopener
In navolging van de zaak tegen de Duitse staat zal niets Vattenfall in de weg staan om de Nederlandse staat aan te klagen als we de nodige beleidsaanpassingen doen om de Parijs-doelstellingen te halen. 
Is dit de reden waarom wethouder Nuijens en de gemeenteraad Diemen naast het zoeken naar mogelijkheden om de komst van de biomassacentrale tegen te houden óók werken aan afspraken in een convenant?

Bron: joop.bnnvara.nl

13 april 2019

Internationale groepen werken samen met lokale bevolking tegen de Nuon Biomassacentrale

Global ForestCoalition die 99 NGO’s en inheemse volkerenorganisaties uit 64 landen bij elkaar brengt en Dogwood Alliance, een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van bossen en de bescherming van gemeenschappen in het zuiden van Amerika, werken samen met lokale bewonersgroepen Duurzaam Dorp Diemen en FossielVrijAmsterdam in hun verzet tegen de plannen van Nuon voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Op 12 april verspreidden de groepen onderstaand persbericht.

De inwoners van Diemen, IJburg, Weesp en Gooise Meren zijn zeer bezorgd over de invloed die een biomassa installatie heeft op de luchtkwaliteit - deze is al slecht vanwege de hoge belasting door wegverkeer en scheepvaartemissies - en daarmee op de volksgezondheid. Ze delen ook de zorgen van de Global Forest Coalition en Dogwood Alliance dat Nuons geplande biomassacentrale nog meer druk zal zetten op bos-ecosystemen en de uitstoot van CO2 verder zal verhogen, terwijl die onmiddellijk omlaag zou moeten. Klimaatwetenschappers tonen aan dat koolstofemissies snel moeten worden teruggedrongen willen we nog enigszins kans hebben om het broeikaseffect binnen 1,5 of zelfs 2 graden te houden.

12 april 2019

Bespaar 0,2 Mton CO₂ met duurzamer bosbeheer

In het hele land melden zich steeds meer verontruste burgers vanwege groot- en kleinschalige kap van bomen. Eén van de achterliggende redenen voor boskap blijkt de (toenemende) vraag naar biomassa te zijn. Hoewel lang niet alle kap slecht is, is kaalkap van bos dat wel. Er moet steeds een goede afweging worden gemaakt waarin zowel klimaat als biodiversiteit worden meegenomen. 

WNF, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Natuur en Milieu en 58 andere natuur- en duurzaamheidsorganisaties waaronder Geen biomassa centrale in Diemen en Duurzaam dorp Diemen, bundelen hun krachten voor een duurzamer bosbeheer.
Zij presenteren samen met Urgenda vandaag maatregel nummer 7 van het 40 puntenplan om 25% CO₂ te besparen voor eind 2020. Directeur Natuur en Biodiversiteit Donné Slangen van het ministerie LNV neemt de maatregel in ontvangst.
De maatregel pleit voor een duurzamer beheer van onze bestaande bossen en leidt tot bijna 0,2 CO₂ Mton (megaton) besparing per jaar. Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit.
Ander bosbeheer, zonder kaalkap, is een effectieve en goedkope maatregel waarvoor het Kabinet kan kiezen om aan de uitspraak in de Klimaatzaak van de rechter te voldoen.


Kijk hier voor de tekst van de maatregel 7 en alle 63 ondertekenaars.

Bron: Urgenda

Meer lezen
Internationaal verzet tegen Diemer biomassacentrale
Natuurorganisaties pleiten voor einde van kaalkap in bossen
Het bos wordt gekapt maar de provincies kunnen die trend keren

5 april 2019

Presentaties van het échte gesprek over de biomassacentrale

Vrijdag 29 maart organiseerden Maaike Hillebrand en Jildert Huitema een succesvolle gespreksavond in Lolaland op IJburg met de échte feiten over biomassa houtstook en de geplande warmtecentrale van Vattenfall (Nuon).

Hieronder de links naar de presentaties van die avond.


    


   

   

30 maart 2019

Zienswijzen van MOB, Mobilisation for the environment

Johan Vollenbroek (MOB, Mobilisation for the environment) stelde zienswijzen op betreffende de Wet natuurbescherming en de Wabo-Verklaring Van Geen Bedenkingen.

Stuur je vóór 8 april aanstaande een machtiging naar MOB dan kun je aansluiten bij op deze zienswijzen.

Machtiging

Zienswijze Wet natuurbescherming

Zienswijze Wabo-Verklaring Van Geen Bedenkingen

= = = = = = =

Modelbrief Argumenten tegen de biomassacentrale

28 maart 2019

Modelbrief - Argumenten tegen de biomassacentrale

Kopieer een of meer onderdelen uit onderstaande zienswijzen en plak deze in het webformulier van de Omgevingsdienst onder zaaknummer 8496464.
Geef je zienswijze meerwaarde en v
ul hem aan met nog andere (eigen) visies.


Onduidelijk? Volg de aanwijzingen in onze handleiding.

- - - - - - -
Let op! Voor een zienswijze over de vergunning in het kader van de wet natuurbescherming, stuur je een brief naar: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Postbus 2095
1620 EB Hoorn 

Zaaknummer 259299

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Aansluiten bij de Zienswijzen van MOB (Mobilisation for the environment) kan ook.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Geachte heer/mevrouw,


Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen.

ARGUMENTEN:

Petitie tekenen tegen biomassacentrale nog steeds mogelijk

Maaike Hillebrand, moeder, onderwijzeres en bewoner van Diemen Sniep, startte op dinsdag 23 januari een petitie tegen de Nuon biomassacentrale in Diemen.
Diemen Nee: geen biomassacentrale - ⓒ Maaike Hillebrand

Maaike maakt zich grote zorgen over de gevolgen die de slechte luchtkwaliteit heeft, onder andere de (ultra)fijnstof, op de gezondheid van kinderen en alle inwoners van Diemen en wijde omgeving.
Sinds januari is Maaike met haar petitie geregeld in het nieuws en zwelt het protest ook uit de omringende gemeenten van Diemen tegen de biomassacentrale aan. Muiden, Naarden, Weesp, IJburg en stadsdeel Amsterdam-Oost verklaarden zich al tegen de komst van het 'Nuon CO2 en fijnstofkanon'.

College en raad van Diemen zijn tegen, maar zien vooralsnog geen mogelijkheid om de aanpassing van het bestemmingsplan te weigeren. Daar wordt van alle kanten hard aan gewerkt, onder andere door  het indienen van persoonlijke bezwaarschriften
Ook MOB, Mobilisation for the environment, een Non-Gouvernementele Organisatie die zich richt op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit, is inmiddels bij de bezwaarprocedure betrokken.
MOB hielp eerder succesvol een Biomassacentrale in Nijmegen tegen te houden.


De petitie werd inmiddels 4945 keer ondertekend en dit aantal loopt nog op.